Sokkoló áremelés – tízszeresére emelkedett a talajterhelési díj

Tízszeresére emelkedett 2012. február 1 -től egy kormányrendelet szerint a talajterhelési díj mértéke, azonban ezt csak egy év múlva érzik majd meg a pénztárcájukon az érintettek.

A minisztérium azzal indokolta az emelés mértékét, hogy a talajterhelési díj évek óta nem emelkedett, még az infláció mértékével sem. A 2003-ban megállapított köbméterenkénti 120 forintos egységdíj ma már nem szolgálja az eredeti célkitűzést, nem ösztönöz a szennyvízcsatorna-rákötésekre, ezáltal rontja a szennyvízelvezető hálózat és a tisztítómű hatékonyságát, valamint a gazdaságtalanabb üzemeltetés költségeit azokkal fizetteti meg, akik valóban igénybe veszik a szolgáltatást. Mivel a talajterhelési díj mértéke jelentősen meghaladja a csatornaszolgáltatás díját, ezért azt várják a törvényalkotók, hogy jelentős mértékben megnövekszik majd a rákötések száma és a szennyvíztisztító telepek kihasználtsága. Az önkormányzatoknak befizetett talajterhelési díj a helyi környezetvédelmi alapba kerül, ezt az összeget pedig a talaj-, valamint a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmére használhatják fel. A rákötési szándékot a szolgáltatónak kell jelezni, illetve az elkészült rákötést is a helyileg illetékes cégek szakemberei veszik át, ezzel megszűnik a talajterhelési díj fizetési kötelezettség is.

Helyi szolgáltató által közölt adatok alapján a lakóhely szerint illetékes önkormányzat küldi ki a talajterhelési díjjal kapcsolatos értesítéseket a lakóknak. A víziközmű-szolgáltatók egyéb tekintetben nem érintettek ezzel a díjjal kapcsolatban. Mentességet kaphatnak a hetven éven feletti egyedülálló fogyasztók, a meghatározott szociális körülmények között élők, mentesül az is, aki ráköt a csatornára ? a rákötés évében ?, illetve évi 10 köbméter alatt sem kell fizetni.

A mentességet minden esetben külön kell igényelni, ezt egyedileg bírálja el az önkormányzat. Az érintettek határozatot kapnak a díjról, amint ez jogerőssé válik, ezt követően kell befizetni a meghatározott összeget.

Fontos, hogy a talajterhelési díjat adók módjára hajtja be az önkormányzat, ezért nem fizetés esetén késedelmi kamatot számítanak fel, illetve a bérből és nyugdíjból is letiltható.

Nem a teljes felhasznált víz után kell megfizetni, hanem azután a mennyiség után, melynek elszállítását nem tudja igazolni a tulajdonos. A vízórán mért köbméterekből levonandó a szippantott szennyvíz mennyisége, és a kettő különbözete adja a talajterhelési díj alapját. Ez tovább csökkenthető a locsolási mérő által mutatott köbméterek 60 százalékával is. A talajterhelési díj 2012. február 1-től 1200 Ft köbméterenként.

Talajterhelési díj 2011. január 1-től 2011. december 31-ig esedékes, és 2012. március 31-éig kell bevallani és megfizetni, azt még 120 Ft/m3 összegben kell elszámolni. Azonban a 2013 március 31-éig megállapítandó díj összege a következőképpen alakul: 2012. január 1-től 2012. január 31-ig 120 Ft/m3, 2012. február 1-től 2012. december 31-ig 1200 Ft/m3.