3200 önkormányzat vagyonáról kell megállapodni

Nagy várakozás előzte meg jegyzői körökben a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos törvényjavaslat megjelenését, azonban a javaslat végül csak igen kevés (hetvenhat) törvényt szabályoz, és leginkább az önkormányzati ingó,- és ingatlan vagyon állami tulajdonba vételével foglalkozik-mondta a Rádió Orient műsorában Dr.Nánási Éva főjegyző. Hozzátette: az átadás-átvétel sincs még megfelelő módon szabályozva, illetve ez is összefügg majd a járási feladatok számával.

A járási hivatalok közigazgatási és szakigazgatási szervből állnak majd, és leginkább az olyan közigazgatási feladatokat veszik át, amelyek nem kötődnek szorosan a települések életéhez- mondta a közigazgatás rádiójának műsorában Dr.Nánási Éva főjegyző, a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke. Átveszik például a népesség-nyilvántartás feladatát, azonban sok feladatkörről még nem derült ki, vajon kinek a felelőssége alá tartoznak majd.

Nánási Éva főjegyző a járások témájához kapcsolódóan a családi ügyeket, a gyermek és ifjúságvédelmet említi negatív példának: úgy érzi, a gyermekek jogai esetlegesen csorbulhatnak a járáshoz való átszervezéssel, hiszen ebben a feladatkörben nagy szerepe van a helyismeretnek. Rendkívül érzékeny kérdésről van szó, amelynek kialakult a megfelelő kapcsolati hálója. A gyermekek védelembe vétele általában azonnali intézkedéseket követel, ami lassulni fog, hiszen a járási ügyintézőnek nem lesz azonnali döntési joga. Sok feladat bár államigazgatási, mégis helyi specifikumokkal rendelkezik, ami meg fogja nehezíteni az átállást.

Nehéz lesz az ügyintézők jogviszonyának rendezése is-hangsúlyozta az elnök asszony. Az önkormányzatoknál maradnak feladatok, de még nincs szabályozás, pontosan melyek és pontosan mennyi. Az ügyintézői helyeket arányosan átveszik a járási hivatalok, de erről sincs még jogszabályi tervezet, hogy milyen formában történik majd. A már kiépült okmányirodai rendszer megmarad a kollégákkal együtt, de ahol nincs okmányiroda vagy kormányablak, ott az ügyintézők kirendelése, feladataik ellátása még kérdéses, erről még senkinek sincs pontos ismerete. Az biztos, hogy a helyben való ügyintézés lehetősége megmarad.

Nincs hatékonysági mutatója a törvénytervezetnek, nem ismernek számításokat arról, mennyibe fog kerülni a hivatalok felállítása, az állomány, a személyzet. Az önkormányzatok vagyonát arányosan elveszik a feladatok finanszírozására, és átcsoportosítanak majd a bevételekből. Az önkormányzati és államigazgatási feladatkör szétválik majd, amely egy tisztább képet hoz létre, csak a folyamat lesz nehéz-emelte ki Nánási Éva. Az önkormányzatokban például nincs olyan ember, aki ne több feladatcsoportért lenne felelős. Kérdéses, milyen összetételű önkormányzati hivatalok maradnak.

Az államigazgatási feladatok ellátásával az ingó és ingatlan vagyon átkerüléséről október 15-éig kell településenként megállapodást kötni. A jogszabályokban meghatározott feladatokkal arányosan, térítésmentesen jön létre az átadás- azonban még nem ismerik az összes feladatcsoport leendő felelősét, így az arányt sem tudják megállapítani. Hasonlóan, a jelenleg egységes hivatali állomány ügyintézői sem tudják, kinek a fennhatósága alatt dolgoznak majd, maradnak-e az önkormányzatnál, vagy átkerülnek járási fennhatóság alá. Az sem derült ki, hogy az arány megszabása automatikus lesz, vagy a hivatal szabhatja ki a személyzeti elosztást. Még nem ismerik a leendő járási vezetőket, pedig a személyzeti és vagyoni átadás előtt mindenképpen biztosítani kellene a lehetőséget a tárgyalásokra, megbeszélni a részletkérdéseket, feltérképezni a lehetséges megoldásokat-sorolta a problémákat a főjegyző.

Az ügyfelek számára gyakorlatilag mindegy, milyen fennhatóság alá tartozik az ügyintéző vagy a hivatal, ha a problémáit megfelelően el tudják látni. A zökkenőmentes átálláshoz azonban megfelelő jogszabályzásra lesz majd szükség-emelte ki Nánási Éva a Jegyzők Országos Szövetségének elnöke.

forrás: Orientpress