50 éves a Szent Kereszt templom

A Szent Kereszt templom felszentelésének 50-ik évfordulóját ünneplik június 3-án. A rendezvényen 16 órától ünnepi koncert csendül fel a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület előadásában.

Szent Kereszt templom története:

A Vecsés névvel középkori oklevelekben találkozhatunk először. A falu délkeleti határában egy Árpádkori templom alapfalait ásták ki néhány esztendeje. A török világ alatt elnéptelenedett terület sokszor cserélt gazdát. A Grassalkovich család (pontosabban I. Grassalkovich Antal) tulajdonába került 1729-ben.  Fia, II.Grassalkovich Antal telepítési felhívására 50 család érkezett 1786-ban. A váci püspök és III. Grassalkovich Antal 1797-ben önálló egyházközségről és iskoláról gondoskodott.

A Historia Domus az önálló egyházközség létrehozását így kommentálja: A vecsési templom, plébánia és iskola, valamint a velük kapcsolatos emlékezetes dolgok története, amelyet 1797. április 1-től írni kezdett és összeállított Paulus Stánsits, ennek a vecsési plébániának első beiktatott adminisztrátora.

A Vecsésnek nevezett birtok hívő német lakosságának kb. 13 év óta megismételt kérésére és kitartó fáradozására, továbbá főmagasságú Antonius Grassalkovich herceg kérésére, akinek nemes birtoka – bekebeleztetése után – Pest vármegyéhez tartozik, és aki ott állandó falut létesített, amelynek lélekszáma csaknem 500 főre nőtt, – és mivel unalomig és igen terhessé válóan ismételgetik, hogy az istentiszteletre ez ideig kijelölt ecseri anyaegyház keleti irányban kb. 3/4 óra járásnyi távolságban fekszik; ezért hát – tekintettel arra, hogy saját pap törvényes kinevezését kérik, akinek fizetését és eltartását vállalják, s ezt a nemes földesúr sem ellenzi, – az ő teljhatalmú megbízottjával, tekintetes Emericus Kováts úrral, közös megegyezéssel a következő szerződést kötik: ?(itt következik a német nyelvű szerződés). 

Az első templomot 1800. szeptember 13-án szentelték. A templom titulusa: Szent Kereszt Felmagasztalása. Ezért a templom búcsúja szeptember 14-én illetve az azt követő vasárnapon van. Az évtizedek során az egykori falu középpontjában álló templomot többször bővítették (toronnyal, kápolnával), illetve átalakították. 1944 decemberében a Pest határában hetekig tartó harcok során elpusztult. Az Iskola utca és Fő út sarkán ma az élelmiszerüzlet áll az egykori templom telkén.

Közvetlenül a háború után az egyházközség új templom építésébe kezdett. Ez az építkezés különböző nehézségek és akadályok miatt félbemaradt. A már álló falakat le kellet bontani. Szorgalmas asszonyok megtisztították a téglákat és az Ó-Plébánia lelkes hívei, Kovács István plébános idejében, a Jókai Mór utca és Iskola kereszteződésénél felépítették a ma is álló templomot. Megáldása 1962. június 3-án történt. Természetesen ennek a templomnak is Szent Kereszt Felmagasztalása (Kreuzerhöhung) a titulusa, így a búcsú napja is változatlan maradt.

forrás: http://vecses-o.vaciegyhazmegye.hu
Frühwirth Mihály