Hídavatás Ecseren

A faluközpont önkormányzati rekonstrukciójának egyik mérföldköve a Szerelem patak nagyhídjának felújítása volt, mely a Zöld koszorú Hagyományőrző kör és az Ecseri Szlovák Önkormányzat, valamint az Ecseri Rózsafüzér Társulat összefogásával készült.

Hídavató ünnepség tegnap este volt. A programban közreműködött a Hagyományőrző kör felnőtt néptánccsoportja, a Nyugdíjas Klub énekkara és az egyházi ifjúsági énekkar. A hídon elhelyezett restaurált Prágai Kisded szobor egyházi megáldására az Úrnapi körmenet alkalmával, június 10-én, vasárnap kerül sor.
A tágabb értelemben vett településközpont megújítása évek óta tart. A községnek annyi anyagi forrása nincsen, hogy egyszerre végezze el a szükséges beruházásokat felújításokat, de minden évben törekszik rá az önkormányzat, hogy fejlessze a területet.

E munka néhány jelentősebb állomása:

 • II. világháborús emlékpark létrehozása a régi iskola helyén,
 • Az új Takarékszövetkezeti épület felépítése,
 • A fasor megújítása,
 • Közvilágítás korszerűsítés és bővítés,
 • A templom tetőszerkezetének felújítása,
 • A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház bővítése, átépítése,
 • Parkolók létrehozása,
 • A zöldséges üzlet, irodahelyiség, és tanterem bontása,
 • Millenniumi emlékpark építése,
 • Tájház létrehozása,
 • Kápolna építése,
 • Szoborfülke építése,

Az idei tervekben szerepel még az úttest felújítása a Millenniumi park és a nagyhíd között, lakodalmas szobor avatása a Széchenyi utca Bajcsy Zsilinszky utca kereszteződésében és két újabb híd felújítása.