Helyi buszjáratok

Vecsés Város képviselő-testülete még az április 24-i testületi ülésen tárgyalt a helyi buszjáratok jövőbeni üzemeltetéséről. Áprilisi forgalomszámláláskor megállapították,  hogy a vecsési helyi autóbusz járatai nem megfelelő kihasználtsággal közlekednek, a hétköznapokon közlekedő járatokat a lakosság csekély százaléka veszi csak igénybe.

“Vecsés Város Önkormányzatának Képvisel?-testülete a 322/2011. (XII. 13.) határozatában úgy döntött, hogy a Régió 2007 Kft. Vecsés város közösségi közlekedésére vonatkozó közszolgáltatási szerz?dését meghosszabbítja 2012. június 30-ig. A Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállalt arra, hogy a döntés végrehajtása érdekében az üzemeltetés költségét 8 millió forint összegben az önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület a polgármester útján felkérte a Forgalomtechnikai Munkacsoportot, hogy legkésőbb a Képvisel?-testület 2012. januári ülésének id?pontjáig határozza meg az autóbuszjárat új útvonalát és menetrendjét, annak érdekében, hogy kiírható legyen egy új közbeszerzési/pályázati eljárás. A Forgalomtechnikai Munkacsoport 2012. január 4-i ülésén arról döntött, hogy a helyi buszjárat 2012. februárjától az új útvonalon közlekedjen, ezért 2012. január hónapra a szerződésben meghatározott 1,8 millió Ft szolgáltatási költség kerüljön a Régió 2007 Kft.  számlájára átutalásra.
A fennmaradó 6,2 millió Ft pedig arányosan az 5 hónapra (havi 1.240.000.-Ft) legyen átutalva.
Vecsés Város Önkormányzatának Képvisel?-testülete a 6/2012. (I.17.) határozatában úgy döntött, hogy a helyi autóbuszjárat 2012. február 1-től a Forgalomtechnikai Munkacsoport 2012. január 4-i ülésén jóváhagyott útvonalon közlekedjen. Az üzemeltetés költsége havi 1.240.000.-Ft összegő önkormányzati támogatást jelent.
A Vagyongazdálkodási Osztály munkatársai 2012 áprilisában forgalomszámlálást végezetek a vecsési helyi buszjáraton. A felmérés alapján megállapították, hogy a vecsési helyi autóbusz járatai nem megfelelő kihasználtsággal közlekednek, a hétköznapokon közlekedő 10 db járatot a lakosság csekély százaléka veszi csak igénybe. A busz megfelelő kihasználtsággal csak a kora reggeli órákban és a vecsési piac napjain közlekedik. A helyi járat üzemeltetése a jelenlegi feltételekkel nem működtethető gazdaságosan, ezért nem javaslom egy új közbeszerzési/pályázati eljárás kiírását. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képvisel?-testülete úgy dönt, hogy Vecsés város közösségi közlekedésének üzemeltetésére vonatkozó új közbeszerzési/pályázati eljárást
nem indít.
2. A Képvisel?-testület felkéri a polgármestert, hogy a Vagyongazdasági Osztály bevonásával a 2012. májusi Képvisel?-testületi ülés id?pontjáig tegyen javaslatot Vecsés város közösségi közlekedésének új üzemeltetési formájával kapcsolatban.

Testületi ülésen készült jegyzőkönyv szerint döntés még nem született:

Javaslat a vecsési helyi buszjárat üzemeltetésével kapcsolatban képviselő-testületi döntés meghozatalára:

Szlahó Csaba polgármester: az előterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.

Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és hosszas vita után döntött arról, hogy elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azzal a szándékkal, hogy jól át kell gondolni, hogy a jövőben milyen lehet?ségek vannak a helyi buszjárattal kapcsolatban. Egy realizált menetrenddel mindenképpen szükséges tovább üzemeltetni a helyi járatot.

Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag elfogadását javasolja a Képvisel?-testületnek.

Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: semmiképpen nem szeretném, ha ez a helyi buszközlekedés teljes mértékben megszűnne. Mindenképpen át kell gondolni a gazdaságos üzemeltetés módját, de megszüntetni nem szabad, hiszen az idős embereknek ez az egyetlen lehetősége, hogy eljussanak a Szakorvosi Rendelőintézetbe, a piacra vagy a temetőhöz. Nem azt tartom fő szempontnak, hogy a gyerekek busszal el tudjanak jutni az iskolába, ők mehetnek gyalog is, de az idős embereket segíteni kell abban, hogy eljussanak a szükséges helyekre. 

Szabó Attila képviselő: az egyik bizottsági ülésen elhangzott egy felvetés, hogy vizsgáljuk meg, hogy az Önkormányzat milyen módon tudja magára vállalni a helyi buszjárat üzemeltetését, hiszen nem lenne jó, ha megszünne, de az sem jó, ha üresen járnak a buszok.

Szlahó Csaba polgármester: az alapvető koncepció az volt, hogy mivel ez több mint húsz millió forintba kerül egy évbe, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül ezt a félévet lehetett biztosítani, azt is csökkentett menetben, és utána pedig meg kell vizsgálnunk, hogy milyen irányban tudunk továbbhaladni. A Polgármesteri Hivatal munkatársai a Képviselő-testület döntése alapján kétszer is végigellenőrizték a járat kihasználtságát, megállapítható, hogy vannak problémák. Az is felmerült, hogy az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat tulajdonában lévő cég buszt vásárol, és aktív időszakban a piac, a Szakorvosi Rendelő vagy a Market Central felé indítunk egy járatot, amely végig megy a városban. Nem lenne olyan menetrend szerinti járat, mint ahogy megszokta a lakosság, de arra lenne mód, hogy eljussanak a fontosabb helyekre. Nagyon sok megszorítás várható az Önkormányzat életében a bevételek tekintetében, ezért a kiadásainkat is kénytelenek vagyunk csökkenteni, de mint ahogy több képviselő is elmondta, hogy nem lenne jó, ha teljesen megszűnne a helyi járat, és ezt mi sem szeretnénk, de 21 millió forintból lehet, hogy saját buszt tudnánk üzemeltetni. A Vagyongazdálkodási Osztály feladata, hogy megvizsgálja a lehetőségeket.

Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: ez a helyi buszjárat egy szolgáltatás, ha a szolgáltatás minőségét lerontjuk, akkor várható, hogy a kihasználtság is csökkeni fog. Azért veszik jelenleg kevesebben igénybe a buszt, mert kevesebb a járat, nem megbízható, nem mernek rá számítani az emberek. Ennek ellenére én sem értek azzal egyet, hogy teljesen megszüntessük a helyi buszjáratot, hiszen gyerekek és id?sek is használják.

Szlahó Csaba polgármester: olyasmi rendszerben kellene mőködtetni, mint ahogy a kisbuszunk szállítja az időseket a Gondozási Központba. 

Mohainé Jakab Anikó jegyző: most arról kell döntenie a Képvisel?-testületnek, hogy nincs közbeszerzés sem pályázati kiírás, hanem megvizsgáljuk a lehet?ségeket, és májusban visszatérünk rá.

Szlahó Csaba polgármester: egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.

87/2012. (IV.24.) határozat
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képvisel?-testülete úgy dönt, hogy Vecsés város közösségi közlekedésének üzemeltetésére vonatkozó új közbeszerzési/pályázati eljárást nem indít.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Vagyongazdasági Osztály bevonásával a 2012. májusi Képviselő-testületi ülés időpontjáig tegyen javaslatot Vecsés város közösségi közlekedésének új üzemeltetési formájával kapcsolatban. “

Május 22-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között nem szerepelt, hogy a testület akkor tárgyalt e a helyi buszjárat üzemeltetésének további lehetőségéről. Mindenképpen szükség van egy olyan buszjáratra, amit a helyi lakosok tudnak használni. Jelenlegi járat sajnos erre nem megfelelő.  Remélhetőleg hamarosan döntés születik az ügyben és a város lehetőségeihez mértem olyan megoldás születik, ami az itt lakóknak is minden szempontból megfelelő és hasznos.

Gyálon közzétette az önkormányzat a jelentését az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvény alapján a város önkormányzata a felelősségi körébe tartozó előző évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről; Eszerint Gyál Város Önkormányzata a személyszállítási közszolgáltatást végző Budapesti Közlekedési Zrt-nek 59.973.642 + Áfa, azaz, 74.967.052 Ft-ot  fizetett 2011-ben a BKV által üzemeltetett buszjáratokért.

Pécelen is közzétették a jelentést, miszerint Pécel Város közigazgatási területén, a helyi buszjárattal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására  2011-ben egész évre, a közszolgáltatási szerződés szerint az önkormányzat 4.547.382 Ft-ot fizetett a Tandari-Busz Kft részére. A várost érintő BKV járatok esetében, 169E jelű és 956 számú éjszakai járat, Pécel város önkormányzata 2011-ben 1.466.972 Ft+ Áfát, 2012-ben pedig a – BKV által meghatározott összeg szerint – 1.519.783 Ft+Áfát fizet havonta a szolgáltatásért. A közszolgáltatási szerződést a város egyébként még 2004. december 14-én kötötte a szolgáltatóval.

forrás: vecses.hu,gyal.hu, pecel.hu