Pest megyei munkaerőpiac és gazdaság

Emelkedő foglalkoztatottság, népesség és munkanélküliség; csökkenő beruházások, ipari termelés,  lakásépítések 

2012. első negyedévében Pest megye gazdaságát többségében az országosnál kedvezőtlenebb folyamatok jellemezték. A regisztrált vállalkozások számának gyarapodása ugyan valamelyest meghaladta az országost, azonban a beruházások értéke folyó áron elmaradt az előző év azonos időszakáétól. Az ipari szervezetek teljesítménye az átlagosnál nagyobb mértékben csökkent, az építőipari termelés visszaesése is jóval nagyobb volt az országosnál. Az átadott lakások és az új lakásépítési engedélyek száma is számottevően, az országos visszaesésnél nagyobb arányban csökkent. A megyei kereskedelmi szálláshelyek vendégszám-növekedése az átlagosnál nagyobb volt, és az általuk eltöltött éjszakák bővülése is meghaladta az országost.

A demográfiai folyamatok az országos tendenciáknak megfelelően alakultak, azonban a születések és a halálozások száma az országos átlagot meghaladóan nőtt. Az átlagosnál nagyobb mértékben bővült a foglalkoztatottság, de még számottevőbb volt a munkanélküliek számának gyarapodása. Az alkalmazásban állók bruttó és nettó keresetnövekedése egyaránt meghaladta az országost.

A megye közútjain bekövetkezett személysérüléses balesetek száma meghaladta az előző évit, közülük a halálos kimenetelű balesetek száma kétszerese volt az egy évvel korábbinak.

Demográfiai helyzet

Az előzetes adatok alapján Pest megyében 2012 első három hónapjában a 2999 újszülött jött a világra, 116-tal (4,0%-kal) több az egy évvel korábbinál. Közel azonos mértékben emelkedett a halálozások száma is: az időszak folyamán 3843-an hunytak el, ez 130-cal (3,5%-kal) haladta meg a 2011 első negyedévi értéket.
Országosan 2012 első negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva mérséklődött a népesség természetes fogyása, ettől eltérően a megyében valamelyest emelkedett: az élveszületések és halálozások különbözeteként a népesség 844 fővel csökkent, ez 14 fővel több az egy évvel korábbinál. Pest megyében 2012 első három hónapjában 478 házasságot kötöttek, 5-tel kevesebbet, mint egy évvel korábban.

Munkaerőpiac

A munkaerő-felmérés adatai alapján Pest megyében 2012. I. negyedévében a 15?74 éves népesség 53,6%-a ? közel 516 ezer fő ? volt foglalkoztatott. Számuk az előző év azonos időszakához képest 3,2%-kal emelkedett. A megyében az előző évinél 9 ezerrel többen, 49 ezren kerestek munkát. A munkanélküliségi ráta 7,4%-ról 8,6%-ra emelkedett. (Egy évvel korábban a munkanélküliek száma és a gazdaságilag aktívakon belüli aránya is csökkent.) A legalább 5 főt foglalkoztató Pest megyei székhelyű vállalkozásoknál, valamint a költségvetési szerveknél és nonprofit szervezeteknél az első negyedévben 251 ezren álltak alkalmazásban, 2,4%-kal kevesebben, mint egy évvel korábban. A versenyszférában és a költségvetési szerveknél egyaránt csökkent a létszám. A versenyszféra létszámleadása a fizikai munkakörben foglalkoztatottak csökkenéséből származott, a költségvetésé pedig mindkét
állománycsoport létszámfogyásából. Az alkalmazásban állók száma szempontjából a két legjelentősebb gazdasági ágazat közül a kereskedelem, gépjárműjavítás terén 2,3%-kal emelkedett, az iparban pedig 6,6%-kal csökkent a létszám.
Az összkép ellentmondásos ? a munkanélküliség alulmúlja az országos átlagot (8,6% vs. 11,7%), és a főváros munkanélküliség szintjét is. A 15-74 korcsoportokat is felölelő gazdasági aktivitás és foglalkoztatás szintjében meghaladja az országos átlagot, illetve kismértékben elmarad Budapesthez képest (gazdasági aktivitás: 58,7 vs. 61,6%, foglalkoztatás: 53,6 vs. 55,6%). E mutatók alapján kijelenthető, hogy a perspektíva, amit Pest megye kínál az itt élő és az idetelepülő emberek számára, továbbra is vonzó.
A Közép-magyarországi régiót jellemzi a legmagasabb foglalkoztatási ráta (15-64 korcsoportra szűkítve: 61,4%) az országban, és Pest megye nem marad el jelentős mértékben a fővárostól. Ugyanakkor a munkaerőpiac strukturális feszültségekkel terhelt, amit az is mutat, hogy a munkanélküliek számának növekedése mellett is csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma, és a bejelentett betöltetlen álláshelyek mutatója jelentősen emelkedett (70%-kal), a pályakezdő munkanélküliek száma pedig ötödével nőtt.

A Pest megyei székhelyű szervezeteknél foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete az év első három hónapjában 201 900 forint volt, 6,6%-kal több, mint egy évvel korábban. A szellemi  munkakörben foglalkoztatottak átlagosan 276 300 forintot, a fizikaiak pedig 144 000 forintot kerestek. A szellemi foglalkozásúak bruttó keresete 2011. I. negyedévéhez képest 3,2%-kal, a  fizikaiaké 10%-kal emelkedett. A családi adókedvezmény nélkül számolt havi nettó átlagkereset 130 800 forint volt, amely 2,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A versenyszférában átlagosan nettó 134 000 forintot, a költségvetésben 118 300 forintot kerestek az alkalmazásban állók.
Pest megyében az átlagos havi munkajövedelem 211 000 forintot tett ki, ez 5,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A versenyszférában alkalmazásban állók munkajövedelme 6,5%-kal emelkedett, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottaké pedig 0,8%-kal csökkent. A munkajövedelmen belül az egyéb munkajövedelem aránya az előbbi szektorban 4,5%, az
utóbbiban 3,3% volt.

Gazdasági szervezetek

2012. március 31-én Pest megyében 193 ezer gazdasági szervezetet regisztráltak. A szervezetek 94%-át adó vállalkozások száma 3,5%-kal bővült, ezen belül a társas vállalkozásoké 6,1, az egyénieké pedig 1,1%-kal növekedett. A társas vállalkozások körében legnagyobb hányadot képviselő korlátolt felelősségű társaságok száma 11%-kal gyarapodott, a szintén jelentős súlyú betéti társaságoké viszont 2,6%-kal alul maradt az egy évvel korábbihoz képest. Főtevékenység szerint vizsgálva, a legtöbb (28 ezer) vállalkozást a kereskedelem, gépjárműjavítás gazdasági ágban regisztrálták, de számuk az ingatlanügyletek, valamint a mezőgazdaság ágban is meghaladta a 25 ezret. Az említett gazdasági ágakban a 2011. márciusi zárónaphoz képest sorrendben, 4,6, 0,7, valamint 4,8%-kal nőtt a vállalkozások száma. A negyedik legjelentősebb részarányt képviselő tudományos és műszaki tevékenység
területén regisztrált vállalkozások száma 4,3%-kal emelkedett. Valamennyi gazdasági ágban több vállalkozást tartottak nyilván, mint egy évvel korábban.

Beruházás

A megfigyelt Pest megyei székhelyű szervezetek az előzetes adatok szerint az első negyedévben 51 milliárd forintot fordítottak beruházásokra, folyó áron 0,8%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A fejlesztések 10%-a koncentrálódott a térségben. A Pest megyei beruházások fajlagos nagysága (egy lakosra vetítve 41 ezer forint) mintegy 9 ezer forinttal kevesebb, mint az országban átlagosan. A jelentősebb ágazatok közül a kereskedelem és az információ, kommunikáció, valamint a mezőgazdaság az összes beruházásból az egy évvel korábbinál nagyobb arányban részesedett, míg az ipar részesedése 8,3, a szállítás, raktározásé 1,9, a többi ágé pedig együttesen 1,5 százalékponttal csökkent.

Ipar

A legalább 5 főt foglalkoztató ipari vállalkozások Pest megye területén működő telepein 2012. I. negyedévében a termelés 4,2%-kal csökkent (az országos stagnálás mellett). Az itt előállított 521 milliárd forint termelési érték az országos termelés 8,8%-át tette ki. A Pest megyei székhelyű, legalább 50 főt foglalkoztató ipari szervezetek termelése ez idő alatt 354 milliárd forintot ért el, 2,4%-kal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában. Az összes ipari termelés 95%-át adó feldolgozóipar kibocsátása 4,4%-kal csökkent. A feldolgozóipar produktumainak 56%-át előállító gépipar termelése 9,3%-kal esett vissza. A legjelentősebb gépipari ágazat, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása csaknem negyedével, a járműgyártásé pedig 6,4%-kal szűkült. Az élelmiszeripar 7,0%-kal, míg a kisebb súlyt képviselő gumi-, műanyag- és építőanyagipar 1,5%-kal tudta növelni kibocsátását. Az energiaipar termelése 65%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az értékesítés 1,7%-kal csökkent, ezen belül a belföldi értékesítés volumene 16%-kal esett, az exporté viszont 6,8%-kal bővült. A számítógép, elektronikai, optikai termék ágazatban 22, a járműgyártásban 5,7, a gumi-, műanyag- és építőanyagiparban 4,2%-kal csökkent az értékesítés az előző év azonos időszakához képest, miközben az élelmiszeripar értékesítése 8,6%-kal növekedett. A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás értékesítési volumene a termelésnél kisebb mértékben emelkedett. A jármű-, a fa-, papír- és nyomdaipar, illetve a vegyianyag gyártása kivételével valamennyi ipari ágazatban nőtt a kivitel, a jelentősebb ágak belföldi értékesítése viszont csak az élelmiszeripar esetében bővült.

A Pest megyei székhelyű iparban alkalmazásban állók száma 2012. I. negyedévében  7,3%-kal csökkent. Ez, valamint a termelési érték ennél kisebb mértékű csökkenése az egy alkalmazásban állóra jutó termelés volumene alapján számított termelékenység 5,3%-os emelkedését eredményezte.

Építőipar

A Pest megyei székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállalkozások termelési értéke 2012. I. negyedévében összesen 18 milliárd forint volt, összehasonlító áron 28%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Országosan a termelés ebben a körben 12%-kal csökkent, a megyei vállalkozások állították elő az országos termelési érték 11%-át.
Az építményfőcsoportok teljesítménye eltérő mértékben esett vissza: az építőipari tevékenység 55%-át adó épületek építése főcsoport termelése harmadával, az egyéb építmények építése főcsoporté ötödével zsugorodott. A vállalkozások új szerződéseinek értéke 3,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Épületek építésére 48%-kal kisebb, egyéb építmények építésére viszont 77%-kal nagyobb volumenben kötöttek új szerződéseket. A tárgyidőszak végi szerződésállomány 2,7%-kal csökkent, amit az épületek szerződésállományának 34%-os csökkenése, és az egyéb építmények szerződésállományának 16%-os növekedése eredményezett.

Lakásépítés

Pest megyében az év január?márciusában 440 új lakás épült, közel háromtizeddel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A lakások háromnegyedét természetes személyek, közel egynegyedét a vállalkozások megbízásából építették, előbbiek részaránya nőtt, utóbbiaké pedig csökkent. A megyében átadott lakások építési cél szerinti összetételében jelentős, 10 százalékpontos elmozdulás történt a saját használatra épített lakások javára; ilyen céllal a lakások héttizede készült, míg értékesítésre háromtizedét szánták. Az új lakások átlagosan 115 m2-es alapterülettel készültek, közel 4 m2-rel kisebbel, mint az előző év első negyedévében. A szobaszám szerinti összetétel a három és kevesebb szobával épült lakások esetében növekedést, míg a négy és több szobások esetén csökkenést eredményezett.  A megyei építésügyi szakhatóságok az év első három hónapjában 521 új lakás építését engedélyezték, 88-cal kevesebbét, mint egy évvel korábban.

Turizmus

A Pest megyei kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásait 2012 első három hónapjában 77 ezer vendég vette igénybe, 11%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. (Országosan 1,9% volt a növekedés mértéke.) Ezen belül a vendégforgalom valamivel több mint háromnegyedét adó belföldi vendégek száma 15%-kal, a külföldieké ennél lényegesen kisebb mértéken, 1,4%-kal bővült. A vendégek 146 ezer vendégéjszakát töltöttek el a megye kereskedelmi szálláshelyein, 17%-kal többet, mint 2011. I. negyedévében. A belföldi vendégéjszakák száma 22%-kal, a külföldieké 5,4%-kal bővült. A külföldiek vendégéjszakáinak közel nyolctizedét az Európai Unió országaiból érkezett vendégek adták: 27 ezer éjszakára érkeztek a megye kereskedelmi szálláshelyeire, 8,7%-kal többre, mint egy évvel korábban. A kereskedelmi szálláshelyeken a külföldi vendégek átlagosan 2,0, a belföldiek 1,9 éjszakát
töltöttek, 3,9, illetve 6,1%-kal többet, mint az előző év azonos időszakában.

Közúti közlekedési balesetek

Pest megyében 2012. I. negyedévében az előzetes adatok szerint 317 személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, 3,6%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Az országos változás ezzel ellentétes irányú, de hasonló mértékű volt.  A balesetek közül 210 könnyű, 85 súlyos sérüléssel járt és 22 baleset követelt halálos áldozatot. A súlyos sérüléses és a könnyű sérüléses balesetek száma csaknem azonos volt az előző évivel, a halálos kimenetellel végződő balesetek száma ugyanakkor duplájára emelkedett. Alkohol befolyása alatt mintegy háromtizedével kevesebb, 34 közlekedési balesetet okoztak. A megyei balesetekben összesen 392 személy sérült meg, közülük 274-en könnyebben, 95-en súlyosan és 23-an veszítették életüket. A súlyosan sérültek száma alig változott, a könnyebben sérülteké 15%-kal csökkent, míg a balesetekben meghaltak száma másfélkétszeresét tette ki a 2011. január-márciusinak. Az országos átlaghoz hasonlóan a megyében bekövetkezett balesetek 91%-át a járművezetők, 7%-át a gyalogosok okozták. A járművezetők hibájából bekövetkező baleseteknél az országos sorrenddel megegyezően a leggyakoribb előidéző okok a sebesség nem megfelelő alkalmazása (123 eset), a helytelen alkalmazkodás az útviszonyokhoz (92 eset), valamint az elsőbbség meg nem adása (63) voltak.

forrás: KSH