Településnevek domain nevekben

Az Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda közleményt adott ki a településneveket tartalmazó domain nevekkel kapcsolatban.

A .hu felső szintű domain nevek alatti közdomainek delegálásának, regisztrálásának és fenntartásának egységes rendjét biztosító Domainregisztrációs Szabályzat 1997. június 16.-a óta a település nevével azonos karakterű, közvetlenül a .hu alá delegált  domain név igénylőjeként kizárólag az adott település önkormányzatát ismeri el. A korábbi igénylők számára azonban a településnévvel azonos domain nevek az akkori szabályoknak megfelelően jogszerűen kerültek delegálásra.

 A hatályos Domainregisztrációs Szabályzat értelemében a  település nevét valamilyen toldalékkal, vagy más szóval összekapcsolva domain névként bármely más, a Szabályzat feltételeinek megfelelő természetes vagy jogi személy is igényelheti, feltéve, ha az adott név általa történő használata nem jogellenes, megtévesztő, illetve megbotránkozást vagy félelmet keltő.

 Számos önkormányzat rendeletében külön engedélyhez köti a településnév használatát.  Az utóbbi időben a médiában olyan önkormányzati rendelet tervezetekről is megjelent információ, amelyek a névhasználat engedélyhez kötését a domain nevekre is ki terjesztenék, rendszerint a már regisztrált domain nevek vonatkozásában is.  Az online világban azonban az önkormányzati rendelet, mint jogforrás korlátaira is tekintettel az ilyen jellegű szabályozás nehezen érvényesíthető, és alkotmányossági aggályokat is felvet.

forrás: Infomediator