Megszaporodtak az álkatasztrófások

Az utóbbi időszakban megszaporodtak azok az esetek, amikor egyesek magukat a katasztrófavédelem állományába tartozó személynek kiadva, vagyis hatósági személy látszatát keltve próbálják vásárlásra bírni az állampolgárokat. Az álellenőrök jellemzően tűzvédelmi ellenőrzés címén, különféle hiányosságokat feltárva próbálnak tűzvédelmi eszközöket értékesíteni.

A katasztrófavédelem ellenőrzésre jogosult szakemberei szigorú eljárási rend alapján végzik tevékenységüket. A vonatkozó jogszabály értelmében például a helyszíni ellenőrzésről minden ügyfelet legalább öt nappal korábban értesíteni kell. A katasztrófavédelemnél dolgozó kollégák az ellenőrzések során minden esetben szolgálati jelvénnyel, névvel és rendfokozattal ellátott egyenruhát viselnek. Személyazonosságukat és ellenőrzési jogosultságukat az ellenőrzés megkezdésekor minden esetben kötelesek szolgálati igazolványuk felmutatásával igazolni. Az ellenőrzések alkalmával a kollégák a jogszabályban foglalt előírások betartását vizsgálják, és azokkal kapcsolatban tesznek megállapításokat. A hatósági szakember az ellenőrzés során soha nem folytat kereskedelmi tevékenységet. Az előzőek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy biztosan nem a katasztrófavédelem által lefolytatott ellenőrzés zajlik, amennyiben az esetleges hibákra, hiányosságokra anyagi ellenszolgáltatás fejében kínál valaki megoldási javaslatot.
Akinek a hatósági ellenőrzés során kétsége támad az ellenőr személyazonosságára vagy szervezeti állományba tartozásával kapcsolatban, haladéktalanul értesítse az illetékes katasztrófavédelmi szervet.

A katasztrófavédelmi igazgatóságok elérhetőségei itt találhatók.

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság