Vecsésen is bevezethetik a gondozási díjat

2012. október 25-i képviselő-testületi ülésen döntenek a képviselők arról, hogy Vecsésen is bevezethetik a gondozási díjat 2013. január 1-től, a megújult Semmelweis Bölcsődében.

 

 

A képviselő-testület a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2012. (IX. 20.)  önkormányzati rendeletében szabályozta a bölcsődei alapellátáson felüli – időszakos  gyermekfelügyelet, ringató és baba-mama klub – szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak összegét.

A rendelet megalkotása óta eltelt idő alatt felvetődött az az igény, hogy ha valaki gyermekét huzamosabb ideig (pl.: hét, hónap) szeretné a bölcsődei gyermekfelügyelet keretében a közösségi élethez szoktatni, azok részére valamilyen kedvezményt biztosítsunk, illetve
ismételten felvetődött a gondozási díj bevezetésének a lehetősége. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény szabályozza a bölcsődei gondozási díjakat és a mentességek körét.

?150. § (6) Bölcsőde esetében
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének,
d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban
elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek
gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben személyi térítési díj ? a 151. § (5)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével ? csak az étkezésért kérhető. A c) pont szerinti
gyermekszámot a 151. § (10) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni.?

Az új szabályok tehát nem jelentenek lényegesen nagyobb anyagi megterhelést az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező szülők esetében, ugyanakkor a magasabb jövedelemmel rendelkezők tekintetében elmondható, hogy nagyobb mértékben tudnak hozzájárulni a költségekhez, így
igazságosabb finanszírozási rendszert lehet megvalósítani.
A személyi térítési díj mértékére vonatkozóan több garanciális rendelkezést is tartalmaz a jogszabály. Ezek egyike az a rendelkezés, mely szerint a kötelezett által fizetendő személyi térítési díj felső határát az intézményi térítési díj jelenti, összege annál magasabb ? a gyermekétkeztetés kivételével ? nem lehet. A személyi térítési díj főszabályként évente kétszer vizsgálható felül. Kivétel ez alól az az eset, amikor a kötelezett jövedelme csökkenése miatt nem képes a személyi térítési díjat megfizetni, ebben az esetben a személyi térítési díj akárhányszor felülvizsgálható, módosítható. A felülvizsgálat során megállapított új térítési díj csak a felülvizsgálatot követően kérhető, azt visszamenőlegesen elkérni nem lehet, tilos továbbá a késedelmesen megfizetett összeg után késedelmi pótlékot felszámolni.
A korábbi szabályozás értelmében a bölcsődei étkezés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára ingyenes, a három vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei, valamint a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek számára 50%-os
étkezési térítési díj kedvezmény biztosított, amely a továbbiakban is igénybe vehető. A módosítás szerint amennyiben a fenntartó úgy dönt, hogy a gondozásra is szed a szülőtől személyi térítési díjat, a felsorolt kedvezményezetti kör, valamint az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, valamint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek a törvény erejénél fogva mentesülnek a gondozási díj megfizetése alól.

A gondozási díjat már több önkormányzat bevezette saját településén, de annak mértéke teljesen eltér, változó. /Pl.: Gyömrőn átlagosan 7.000 Ft-ot, Monoron 5-6.000 Ft-ot, Budapest XVII. Kerületben 25.095 Ft/hó./

Tekintettel a fenti kérésre és a környező települések által bevezetett gondozási díjak mértékére az alábbiak megállapítását javaslom:

Gondozás 2.797 Ft/nap Ft+ÁFA  10.000 Ft/hó

Gyermekfelügyelet: /ÁFA mentes/
– óradíj 1.000 Ft/óra
– délelőtt /8-12 óráig/ 3.000 Ft/alkalom
– 8.000 Ft/hét
– 30.000 Ft/hó
– egész nap /8-16 óráig/ 4.500 Ft/alkalom
– 10.000 Ft/hét
– 35.000 Ft/ hó

Étkezési díj: 400 Ft + ÁFA

Ringató: ingyenes /havi 1 alkalom/

Baba-mama klub: ingyenes /havi 1 alkalom/

Teljes rendeket-tervezet itt elolvasható:  Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének ?/2012. (?..) önkormányzati rendelete megalkotására a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/1998. (VI. 10.) rendelet módosításáról.