Ebösszeírás Vecsésen

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Átv.) 42/B. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján, Vecsés Város bel- és külterületén az Önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel kérdőív útján ebösszeírást végez.

A Polgármesteri Hivatal minden lakásba eljuttatja az adatszolgáltatáshoz szükséges tájékoztatót és 2 db ebösszeíró adatlapot. Amennyiben valaki több ebet tart, akkor mindegyik ebről köteles adatot szolgáltatni, ebenként külön kérdőívet kell kitölteni. További kérdőívek átvehetők a Polgármesteri Hivatalban, továbbá letölthetőek a www.hivatal.vecses.hu honlapról (Főoldal/Hirdetmények).

Az ebösszeírás 2012. november 5. napján kezdődik és 2012. november 30. napjáig tart.

Tájékoztatom a lakosságot hogy az Átv. 42/B. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint, az eb tulajdonosa és tartója köteles a kérdőíven szereplő adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az Átv. 43. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, harmincezer forint állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Az Önkormányzat nem tervezi az Átv. 42/C. § (1) bekezdése szerinti ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy jogszabályváltozás miatt 2013. január 1-től négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket magánállatorvosnál megjelöltetni. Az eb transzponderrel történő megjelölése magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció díját.

A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 2012. december 31-ig a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni, a regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes. (41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 17/B. §, 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 42/A. §) Amennyiben az összeírással, ebtartással kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, úgy Tóth Olympia (Polgármesteri Hivatal Mezőgazdasági Iroda, telefonszám: 29/555-225, e-mail cím: toth.olimpia@vecses.hu) készséggel áll a lakosok rendelkezésére.

  Mohainé Jakab Anikó
  jegyző

Adatlap letölthető ide kattintva: Ebösszeíró adatlap