Szociális intézményeket államosíthatnak

Folytatódhat a szociális intézményrendszer államosítása: a kormány a parlamentnek vasárnap benyújtott javaslatában a települési önkormányzatok által fenntartott gyermekvédelmi intézmények, valamint a fogyatékosokat, pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó otthonok átvételét kezdeményezi. Összességében csaknem 170 intézmény kerülhet az államhoz.

Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter előterjesztése 2013. január 1-jével 42 szociális és 126 gyermekvédelmi intézmény állami fenntartásba vételét indítványozza. A 168 intézmény közül 125 jelenleg a fővárosi önkormányzat tulajdona, a fennmaradók többsége megyei jogú városoké.
A megyei önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi intézményeinek átvétele már idén év elején megtörtént. Most állami feladattá válhat a fogyatékkal élők, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek szakosított ellátása is, továbbá a gyermekvédelmi szakellátás biztosítása.
Az állam ezzel együtt átveszi az intézményekhez kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont, valamint a vagyoni értékű jogokat, illetve 2013. június 30-i hatállyal az átvett vagyonhoz kapcsolódó önkormányzati adósságokat, ha fejlesztési, beruházási céllal keletkeztek.
Az állami tulajdonba kerülő vagyon kezelője a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lesz.
Az idősek és a hajléktalanok ellátása továbbra is kötelező önkormányzati feladat marad.
A kormányjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt is módosítja, alapelvvé téve, hogy a 12 év alatti gyermekek átmeneti gondozását befogadó szülőnél kell biztosítani. Ettől csak kivételes esetben lehetne eltekinteni: ha a gyermek tartós beteg, súlyosan fogyatékos, ha nem lehet testvéreivel együtt elhelyezni, vagy ha a szülő ezt kéri, és az intézményi elhelyezés nem ellentétes a gyermek érdekeivel.
Az indítvány bevezeti a gyermekvédelmi gyámság jogintézményét. Így a gondozási tevékenységtől elválik a gyermek törvényes képviselete, jogainak érvényesítése. A családgondozási feladatokkal is felruházott gyermekvédelmi gyám egyidejűleg legfeljebb 30 gyermek gyámságát láthatja majd el. Egyik fontos feladata az lesz, hogy ha rossz bánásmódot tapasztal – például azt, hogy gondozói bántalmazzák vagy elhanyagolják a gyermeket -, akkor a kijelölt gondozási helyről elvigye és biztonságba helyezze gyámoltját, illetve kezdeményezze a gyámhatóságnál gondozási helyének megváltoztatását.
A gyermekvédelmi ellátást érintő szakmai módosítások 2014. január 1-jén léphetnek hatályba.