Lakossági fórum Üllőn az ivóvízminőség-javító programról

Üllőn a kutakból kinyerhető víz vas-mangán és ammónium tartalom tekintetében meghaladja az egészségügyi határértéket. A témával kapcsolatban 2012. december 13-án (csütörtök), 18:00 órától lakossági fórumot tartanak a Vargha Gyula Városi Könyvtárban, melyre  várják az érdeklődőket.Üllőn a kutakból kinyerhető víz vas-mangán és ammónium tartalom tekintetében meghaladja az egészségügyi határértéket. A vízkezelőből kilépő víznek ki kell elégítenie a 201/2001. (X.25.) Kormány-rendeletben előírt vízminőség követelményeket. Üllő Város Önkormányzata 2011. évben az ivóvízminőség javító program végrehajtására hozott határozatot. Megvalósításához az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez sikeres pályázatott nyújtott be. A program szerint az ivóvízminőség javítás 2014 II. félévére valósul meg

Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 233/2011.(XI.30.) számú Ö.H. Határozata alapján pályázott a KEOP-7.1.0 ?Derogációs víziközmű projektek előkészítése? című pályázaton és támogatást nyert.

A vízminőség javító projekt előkészítő szakaszában megvalósíthatósági tanulmány készül, majd a megvalósításra kiválasztott projektváltozat engedélyezési terveit kell elkészíteni, engedélyek beszerzését, valamint megvalósítás szakaszhoz szükséges pályázat megírását és benyújtását kell elvégezni. Az előkészítési feladatokat követően a kivitelezés 2013. I. félévében kezdődik meg és 2014. 2014. II. félére készül el.

A projekt megvalósítása eredményeként az ivóvíz minőségre vonatkozó 201/2001. (X.25.)  Kormányrendeletben meghatározott követelmények teljesítésre kerülnek. A fejlesztés hosszú távú célja elsősorban a lakosság életminőségének javítása, alapvető szükségleteik kielégítése, a környezetvédelmi megoldásokat előtérbe helyező egészséges, tiszta település megvalósítása. A demográfiai mutatók alapján a város lakosainak száma évről évre növekvő tendenciát mutat, amelyhez az infrastruktúra fejlesztése, illetőleg ezen belül ? jelen fejlesztés eredményeként – az egészségügyi szempontból kifogástalan, megfelelő mennyiségű ivóvíz, biztonságos szolgáltatása kell társuljon.

www.ullo.hu