A járási hivatalvezetők töltik be a helyi védelmi bizottságok elnöki pozícióit

Képeket készítette: Pest Megyei KormányhivatalA járási hivatalok elindulásának tapasztalatait értékelte pénteken Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja Rosdy Tamás főigazgatóval és Túri Ibolya igazgató asszonnyal a megye 18 járásának hivatalvezetőjével.

Ezt követően a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felkészítést tartott a hivatalvezetőknek mivel  ők töltik be a helyi védelmi bizottságok elnöki pozícióját is.
A megbeszélésen elhangzott, Pest megyében fennakadások nélkül folyik a munka a járási hivatalokban, s a hasonló folytatást a folyamatos egyeztetés is garantálja a járási hivatalok és a kormányhivatal között. A kormánymegbízott ismertette a hivatalvezetőkkel az elkövetkező napok feladatait is, valamint tájékoztatta a megjelenteket, hogy a következő hetekben tovább folytatja a járási hivatalok látogatását.

Pest Megyei Kormányhivatal épületében került sor a hivatalvezetők katasztrófavédelmi felkészítésére is. Mivel a továbbiakban a járási hivatalvezetők töltik be a helyi védelmi bizottságok elnöki pozícióját, felkészítésük igen nagy jelentőséggel bírt.A felkészítés alapvetően arra irányult, hogy a vezetők komplex képet kapjanak a védelmi igazgatás feladatrendszeréről, valamint személyesen is megismerkedjenek a katasztrófavédelem megyei igazgatójával és a helyi védelmi bizottságok elnök-helyetteseivel. Az elnök-helyettesek, mint hivatásos katasztrófavédelmi szakemberek segítik a hivatalvezetők védelmi igazgatással kapcsolatos tevékenységét..
Tarnai Richárd kormánymegbízott, a Megyei Védelmi Bizottság elnöke kiemelte, hogy jelentős feladat előtt állnak, hiszen a védelmi feladatok irányítási rendszere nagymértékben átalakult.
Juhász Attila tű. alezredes, a Pest Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója tájékoztatást adott az igazgatóság területi és helyi szervezeti felépítéséről. Ezt követően elmondta, az értekezlet legfőbb célja, hogy a hivatalvezetők személyes kapcsolatot alakítsanak ki az elnök-helyettesekkel. Az igazgató egyenként bemutatta, a kijelölt elnök-helyetteseket és ennek megfelelően a járási hivatalvezetők is megtették ugyanezt.
Helyi védelmi bizottságok elnök-helyettesei:pest megyei katasztrófavédelem
 • Madarász Zsuzsanna tű. hadnagy (Cegléd),
 • Torba Csaba tű. alezredes (Nagykáta),
 • Kiss Csaba tű. őrnagy (Nagykőrös),
 • Selyem Sándor tű. főhadnagy (Budakeszi),
 • Rózsa Gábor tű. őrnagy (Érd),
 • Csordás László tű. alezredes (Pilisvörösvár),
 • Hegedűs Gábor tű. főhadnagy (Ráckeve),
 • Vásárhelyi Zoltán tű. őrnagy (Szigetszentmiklós),
 • Pintér Mihály tű. alezredes (Aszód),
 • Fábián István tű. alezredes (Gödöllő),
 • Gáncsos László tű. őrnagy (Dabas),
 • Vincze Zsolt tű. főhadnagy (Gyál),
 • Gere Imre tű. őrnagy (Monor),
 • Mihályi Sándor ka. (Vecsés),
 • Horváth Nándor tű. alezredes (Dunakeszi),
 • Jámbor Ferenc tű. őrnagy (Szentendre),
 • Ceglédi Zsolt tű. alezredes,
 • Ürmösi Károly tű. őrnagy (Vác).
A bemutatkozások után Pásztor József tű. alezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője előadást tartott a katasztrófavédelem rendszeréről és jogszabályi hátteréről. Kiemelte az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek fontosságát, majd általánosságban bemutatta Magyarország biztonságát veszélyeztető tényezőket.
Kovács Miklós Bonifác tű. százados, megyei iparbiztonsági főfelügyelő bemutatta az iparbiztonsági szakterület feladatait, a veszélyes ipari üzemek, a veszélyes áru szállítás és a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos legfontosabb tevékenységi köröket.
Juhász Attila tű. alezredes az előadások befejeztével arról tájékoztatta a járási vezetőket, hogy a területükre vonatkozó részletes ismertetést a helyi védelmi bizottságok elnök-helyetteseitől, illetve a katasztrófavédelmi kirendeltségek vezetőitől kaphatnak. Az igazgató végül azzal a kéréssel fordult vezetőkhöz, hogy a helyi védelmi bizottságok alakuló ülésein a katasztrófavédelem képviselői önálló napirendi pontként tájékoztatást adhassanak a terület sajátosságairól.