Csatlakoztunk a Főszerkesztők Fórumához

főszerkesztők fóuma1Azaz vállaljuk, hogy szerkesztőségünk a Főszerkesztők Fóruma által elfogadott közös etikai irányelvek mentén végzi tovább a munkáját. 

A Főszerkesztők Fóruma 2012. január 18-án számos ismert magyar médium összefogásával alakult meg. A Fórum célja a szerkesztőségek vezetői által meghatározott alapelvek, értékek és közös irányelvek lefektetése, illetve a csatlakozó tagok számára annak betartása. Az alapelvek kidolgozása több éves munka eredménye, mely platformtól (TV, rádió, print, online), stílustól és világnézettől függetlenül egyesíti a magyar sajtó képviselőinek értékrendszerét.

Az Etikai irányelvekhez csatlakozókként elismerjük és védjük a média szabadságát.

Kinyilvánítjuk, hogy a média legfontosabb feladata a tájékoztatás, a választói, fogyasztói, szülői és egyéb döntésekhez szükséges információk bemutatása, a szabad véleménynyilvánítás és a különböző vélemények áramlásának elősegítése, a szórakoztatás, és mindezeken keresztül a társadalom önismeretének erősítése.  Mindezen feladatok ellátásához az újságíróknak rendelkezniük kell azzal a szabadsággal, amely lehetővé teszi számukra, hogy politikai és gazdasági befolyás, félelem, illetve részrehajlás nélkül végezzék munkájukat.

Az Etikai Irányelvekhez csatlakozóként kinyilvánítjuk, hogy kötelességünknek tekintjük a legjobb szakmai meggyőződésünk szerinti pontos, méltányos és valósághű tájékoztatást.

Az etikai kódex teljes egészében megtekinthető az impresszumban.