Adatbázis a helyi adókról

adóA Magyar Államkincstár honlapján ingyen, bárki által elérhető valamennyi magyarországi település helyi adóinak mértéke, valamint az, hogy mikor és kinek jár mentesség, illetve kedvezmény.

Az alaptörvény, illetve az önkormányzati törvény alapján az egyes önkormányzatok rendeletben határozhatják meg, hogy milyen típusú helyi adókat és milyen mértékben vezetnek be.
A közlemény szerint a Magyar Államkincstár honlapján található adatbázis (https://hakka.allamkincstar.gov.hu) – a kormányzati célkitűzésnek megfelelően – az egyszerűsített adminisztrációt szolgálja, útmutatást nyújt a székhelyet, illetve telephelyet létesíteni kívánó vállalkozások részére.

Vecsés helyi adói:

Tájékoztatás a bevezetett helyi adók szabályairól
A megjelenített adatok a Htv. 42/B. § alapján a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerébe érkezett önkormányzati adóhatóságok (jegyzők) adatszolgáltatásai alapján kerültek összesítésre, az az önkormányzatok kihirdetett adórendeleteinek szöveges – az önkormányzati adóhatóság által írásban közölt – adatait tartalmazza, s mint olyan nem minősül jogszabálynak, jogforrásnak. A feltüntetett adatok teljességéért a Magyar Államkincstár – jogkörének hiányában – nem vállalja a felelősséget, az kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, továbbá az önkormányzati adóztatással, valamint a feltüntetett adórendeletek szövegeivel kapcsolatban részletesebb felvilágosítást a települési önkormányzat jegyzője (az önkormányzati adóhatóság) tud adni a megadott elérhetőségek valamelyikén.
Adónem Adónem bevezetésének napja Mérték, hatályba
lépésének napja
Önkormányzati mentesség Önkormányzati kedvezmény
Építményadó 1992.09.15
800 Ft/m2 1998.01.01
A rendelet nem tartalmaz a Htv.-ben foglaltakon kívül további adómentességeket. A rendelet nem tartalmaz a Htv.-ben foglaltakon kívül további adókedvezményeket.
Idegenforgalmi adó 2009.01.01
300 Ft/nap 2009.01.01
A rendelet adómentességet nem tartalmaz A rendelet adókedvezményt nem tartalmaz
Helyi iparűzési adó (ideiglenes jelleg) 1998.01.01
2 500 Ft/nap 2007.01.01
Rendelet adómentességet nem tartalmaz Rendelet adókedvezményt nem tartalmaz
Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) 1995.07.01
1,9 % 2007.01.01
A rendelet adómentességet nem tartalmaz A rendelet adókedvezményt nem tartalmaz
Az adatbázisba – a törvényben előírt módon – az önkormányzati adóhatóságok (a jegyzők) szolgáltatnak adatokat, azok teljességéért a jegyzők felelősek – közölte a kincstár.
Ha érdekes volt a cikk nyomj egy ?lájkot?! icon smile Indul a városkifestő kampány                                        Nézd meg a többi új cikkünket is!