A vecsési közbiztonsági osztály felhívása

Vecsés városházaA vecsési képviselő-testület 2013. január 29-i ülésén döntött a közbiztonsági osztály létrehozásáról, amely most felhívást tett közzé a kutyasétáltatással kapcsolatban.

A kilenc fős szervezeti egységnek többek közt az a feladata, az egyéb közbiztonsági  szervezetekkel tartsa a kapcsolatot, mint a Polgárőrség, Rendőrség, Katasztrófavédelem és  Biztonsági Szolgálat. Az osztályhoz tartoznak a közterület-felügyelők és a mezőőrök is.

A csoportlétrehozásának fő célja  az volt, hogy a környezetvédelmi és közbiztonsági ügyekben a feladatokat egy szervezeti egységhez kössék a nagyobb hatékonyság érdekében.

Az alábbi felhívást tették közzé a város hivatalos honlapján:

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy kutyát közterületen kizárólag pórázzal (harapós kutyát szájkosárral!) szabad csak sétáltatni!
A Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni
fogják a fentiekben leírtakat, ezért kérjük a jogszabályban foglaltak szigorú betartását!

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük!

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály feladatai:

Illetékességi terület: VECSÉS

 • Ellátja a jegyzői hatáskörbe utalt környezetvédelmi igazgatási feladatokat;
 • Ellátja a helyi természetvédelmi igazgatási feladatokat;
 • Ellátja a növényvédelmi igazgatási feladatokat;
 • Ellátja a jegyző feladatait a vásárok és piacok tekintetében;
 • Ellátja a település állategészségügyi feladatait;
 • Ellátja a közterület-felügyelet (4 közterület felügyelő útján) feladatait, melyen belül ellátja a közterületi rend- és tisztaságvédelmi feladatokat az önkormányzat illetékességi területén, közterületein;
 • ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, ennek kertében a közterületen folytatott engedélyhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét;
 • ellenőrzi a közterület használatának jogszerűségét, nem jogszerű használat esetében köteles eljárást kezdeményezni, illetve intézkedést tenni;
 • intézkedés előtt köteles felügyelői minőségét szóban közölni, magát ? szolgálati igazolvánnyal és egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvénnyel ? igazolni;
 • ellátja a területtel kapcsolatos szabálysértési feladatokat, így közreműködik pl.: közlekedés szabályainak kisebb megsértésével, útüggyel, vásári és piaci szabályok megsértésével kapcsolatos szabálysértési eljárásokban;
 • végzi a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzési, megakadályozási, megszakítási, megszüntetési feladatait, illetve a szankcionálást;
 • végzi a helyszíni bírságolási tevékenységet;
 • közreműködik az épített és a természeti környezet védelmében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, az állategészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában;
 • ellátja az útellenőri feladatokat.

Ellátja az alábbi környezetvédelemmel és mezőgazdasággal kapcsolatos feladatokat:

 • illegális hulladéklerakás,  élővíz-szennyezés,  parlagfűvel szennyezett területek,  környezetvédelmi szakvélemény kérése,  állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos bejelentések megvizsgálása, eljárás lebonyolítása,
 • kóbor ebek befogásának és elszállításának elrendelése (Gyepmester: ARANYI JÁNOS – 06-20-9385192), állati eredetű hulladékok, tetemek begyűjtésének és elszállításának elrendelése,
 • méhészetekkel kapcsolatos ügyintézés,
 • kártevő (rágcsáló) állatok elszaporodását gátló intézkedések megtétele,
 • közterületi fakivágások engedélyezése, ? földügyekkel kapcsolatos ügyintézésben való segítségnyújtás, külterületi ingatlanok beazonosítása.
 • Ellátja a mezőőrség (3 mezőőr útján) feladatait, melyen belül  jogosult és köteles az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani;
 • azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni;
 • azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön lévő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a rendőrségre bekísérni;
 • a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a rendőrségnek átadni.

Közbiztonsági és Környezetvédelmi Osztály elérhetősége: 06/29-555-225

 

 

Ha érdekes volt a cikk nyomj egy ?lájkot?! icon smile Hulladékbegyűjtés és újrahasznosítás Gyálon                                Nézd meg a többi új cikkünket is!