Iskolai beiratkozás – nyilatkozni is kell

A kormány rendelete értelmében az új tanévre való általános iskolai beiratkozás április 8-9-én történik. Az első és ötödik osztályos tanulók szüleinek a beiratkozáskor nyilatkozniuk kell, hogy a kisdiák erkölcstant, vagy hit- és erkölcstant választ.

Külön lapon kell nyilatkoznia a szülőknek arról, hogy milyen vallás szerinti hit- és erkölcstanoktatásra kívánják járatni gyermekeiket az egyházak szervezésében szeptember 1-től, amennyiben nem a kötelező, egyházaktól független erkölcstanoktatást választják.

A nyilatkozat ismerteti, hogy a törvény szerint az erkölcstanóra, vagy az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstanóra a kötelező tanórai foglalkozások része, idén szeptember 1-jétől pedig az első és ötödik osztályos általános iskolás évfolyamok számára felmenő rendszerben meg kell szervezni ennek oktatását. Az egyházak által szervezett hit- és erkölcstanórák tartalmát maguk az egyházak határozzák meg.

NYILATKOZAT2

Vecsési általános iskolák felvételi tájékoztatóját ide kattintva olvashatják el.

 

A Klik törvényt módosíttatna az általános iskolai túljelentkezések miatt

 

Marekné Pintér Aranka, a központ elnöke csütörtökön az MTI-nek elmondta: elsősorban a fővárosból és az agglomerációból érkezett jelzés, hogy problémát okoz az általános iskolákban a túljelentkezés, nincs elegendő hely. Ennek oka, hogy sok szülő szívesen tartotta vissza gyermekét hétéves koráig az óvodában, ugyanakkor új törvényi szabályozásként belép a hatéves kortól való iskolába lépés kötelezettsége. Ezért tapasztalható az elsőévesek számában növekedés – mutatott rá.
Az elnök elmondta: a köznevelési törvény módosítását kezdeményezik, annak a korábban a szabályozásban már szereplő passzusnak a beemelését, amely lehetővé teszi, hogy az intézményfenntartók oktatásszervezési okok esetén a maximális osztálylétszámtól 20 százalékkal eltérjenek. Ez azt jelenti, hogy 27 helyett akár 32 gyerekkel is indulhatnának osztályok – magyarázta Marekné Pintér Aranka, hozzátéve: ez már segítséget jelenthetne az elhelyezésben.
Arról, hogy hány elsős várható az új tanévben, elmondta: részleges adataik vannak, a fővárosban a létszám 20 ezer körül lesz, de pontos adatok csak az április 8-9-ei beiratkozások után várhatók. Lehetnek ugyanis olyan gyermekek, akik nem iskolaérettek, és nem kezdhetik meg az első osztályt szeptemberben.

Az elnök a minőség esetleges romlását firtató kérdésre kifejtette: a nagy népszerűségnek örvendő kéttannyelvű iskolákban sok tárgyat csoportbontásban tanítanak, így ott nem jelentkezik hátrány. Az ősszel életbe lépő köznevelési törvény a pedagógiai asszisztensek számát 100 tanulónként egyben határozza meg, és ez a módszertani segítség tudja kezelni a felmerülő kérdéseket. Jelezte: határtalanul nem lehet a diákok számát duzzasztani, és 40 fős osztályok nem lehetnek.

Marekné Pintér Aranka a gyermekek felvételéről elmondta: egy iskolát lehet megjelölni, ahová menni szeretne a diák, és az igazgató dönt a felvételről. Ha oda nem kerülne be, akkor a saját, lakóhely szerinti körzetében kell elhelyezni. Ha helyhiány lép fel, akkor az érintettek között sorsolás útján dönt az igazgató. Elsőbbséget élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, és sorsolás nélkül felvehető a sajátos nevelési igényű diák, illetve akinek különleges helyzete ezt indokolja. Ilyen lehet az, hogy a szülő, a testvér tartósan beteg vagy fogyatékkal él, a testvér az adott intézménybe jár, a szülő munkahelye az adott körzetben vagy egy kilométeren belül van – sorolta.