Megválasztották az értéktár bizottság tagjait

vecsési savanyú káposztaPest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az 2012. októberi ülésén fogadta el a megyei értéktár létrehozásáról és a Megyei Értéktár Bizottság megalakításáról szóló előterjesztést. 2013. április 16-án jelent a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásárólkormány rendelet, mely meghatározza a bizottság létrehozásának és működésének szabályait.

Pest megye helyi hagyományait, helyi specialitású ételeit, italait, egyedi termékeit, helyi kézműves munkáit, a megye területén található mezőgazdasági különlegességeket, növényeket, állatokat, kiemelkedő természeti értékeket, a felsoroltak között nem szereplő, de kiemelkedőnek tartott, egyedi értéket hordozó tárgyakat, szokásokat 2012. július 1. napjától törvény védi, tekintettel arra, hogy hatályba lépett a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény. A kerettörvényi szabályozás az alapjait fekteti le annak a szabályozási rendszernek, amelyen keresztül megvalósul a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok körének a meghatározása, felkutatása, dokumentálása, rendszerezése, népszerűsítése, a jelenlegi és a jövő nemzedékkel történő megismertetése és ápolása.

A rendelet értelmében a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:

 • agrár- és élelmiszer-gazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai ? beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét ?, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
 • egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
 • épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 • ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés ? beleértve a kézműipart, kézművességet is ? szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
 • kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
 • sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
 • természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 • turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Az Értéktár Bizottság hét tagból áll, munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket. Jelenleg ezen szervezetekkel nincs kapcsolata a megyei önkormányzatnak, ezért ezek felkutatása, munkába történő bevonása a Megyei Érték Bizottság feladata lesz.

A Megyei Értéktár létrehozása összhangban áll Pest Megye Területfejlesztési Koncepciójának a ?Társadalmi megújulás? című fejezetben részletezett stratégiai céljaival.

Értéktár Bizottság (ÉB):

 • Elnök: Kocsi János (FIDESZ-KDNP)
 • Alelnök: Török István (FIDESZ-KDNP)

Képviselő tagok:

 • Godó János (FIDESZ-KDNP)
 • dr. Gyopár Ernő (FIDESZ-KDNP)
 • Seltenreich József (FIDESZ-KDNP)
 • Fehér Zsolt (Jobbik)
 • Kiss Zsolt János (MSZP)

 

www.pestmegye.hu