Díjkötelessé válik Vecsés címerének használata

Vecsés-címer1Vecsés város képviselő-testületének május 28-i ülésén döntöttek a képviselők a város jelképeinek, szimbólumainak  használatának módosításáról.

A helyi jelképek használatáról szóló önkormányzati rendelet még 1993-ben született, amely az azóta eltelt időt és a többször módosult jogszabályi hátteret tekintve megérett a hatályon kívül helyezésre. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontja szerint a ?helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében a törvény keretei között önkormányzati jelképeket alkothat.?A 2013. június 1-től életbe lépő új szabályozás a korábbihoz képest két jelentős változtatást tartalmaz.
Egyrészt a város pecsétje és a városi emlékplakett kikerül a szimbólumok köréből, figyelemmel arra, hogy azok tulajdonképpen a címer egyik megjelenési formáját jelentették, azaz külön megemlítésük felesleges.
Másrészt a  címer és a zászló kereskedelmi vagy reklám célú felhasználása díjkötelessé válik, ilyen célú felhasználás esetén a címer használatáért gyártási vagy forgalmazási díjat kell fizetni.  Ennek mértékéről a Képviselő-testület dönt.

A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában. Az átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 1.000Ft-tól  50.000Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0.1%-a, de legalább 5000 Ft.
A  rendelet teljes egészében elolvasható itt, amely 2013. június 1-én lép hatályba: