Folytatódik az ebösszeírás Vecsésen

ebösszeírás2012. november 30-án lejárt az ebösszeíró lapok leadási határideje, ám a vecsésiek jelentős része nem tett eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének. A Polgármesteri Hivatal ezért ismét kiküldte azoknak a lakóknak a kitöltendő dokumentumot, akiktől tavaly, a határidő lejártáig nem érkezett nyilatkozat. 

A város hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint az ebösszeíró  adatlapok leadásának ismételt határideje: 2013. július 31.

 

Az adatlapot azoknak is ki kell tölteniük, és vissza kell juttatniuk a Polgármesteri Hivatalba, akik nem tartanak ebet!

Az ebösszeíró  adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére az alábbi módok egyikén:

  • levélben postai úton,
  • a Polgármesteri Hivatal portáján a gyűjtőládába helyezve,
  • illetve leadhatja Nagyné Varga Szilvia mezőgazdasági ügyintézőnél.

Az ebösszeíró adatlap további példányai átvehetők a Polgármesteri Hivatalban, továbbá  letölthetők a www.hivatal.vecses.hu honlapról (Főoldal/Hirdetmények).

Vecsés területén az állatok védelméről  és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény(továbbiakban: Átv.) 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek öszeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.  Az Átv. 43. §  (1) bekezdésében foglaltak alapján, aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, harmincezer forint állatvédelmi bírságot köteles fizetni. 

Vecsés Város Önkormányzat  az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

Adatlap innen is letölthető ide kattintva: Ebösszeíró adatlap