Bűncselekmény a hálapénz, kivéve, ha megengedett

-

Az új büntető törvénykönyv értelmében vesztegetés elfogadásának minősülhet a hálapénz elfogadása.

Az orvosi hálapénz, görög-latin keverékszóval a paraszolvencia, a volt keleti blokk országaiban az egészségügyi ellátó rendszer jellemző betegsége. Magyarországon a múlt század ötvenes éveiben terjedt el, amikor a hatóságok hallgatólagosan tudomásul vették, hogy az egészségügyben dolgozók a paraszolvenciával egészítsék ki nyomorúságos fizetésüket. Mivel a jövedelmi viszonyok nem sokat változtak, a hálapénz szervesen és szívósan beépült az egészségügy finanszírozásába.
Ma Magyarországon minden második ember valószínűnek tartja, hogy az egészségügyi intézményekben hálapénzt kell adnia azért, hogy megfelelő elbánásban részesüljön.

Az új BTK   291. § (1) bekezdése értelmében aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében végzett tevékenységével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja (…) bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A korábbi Btk. megengedőbben szabályozta a hálapénzt, csak az előny kérése számított önmagában is büntetendőnek. Annak elfogadása egyszerű dolgozó esetén abban az esetben volt csak büntethető, ha az érintett azt kötelességszegésért cserébe fogadta el.

Változást jelentett a hálapénz megítélésében 2012-es munka törvénykönyve is, annak alapján a hálapénz elfogadása kifejezetten jogellenesnek minősült, ha azt a munkáltató nem engedte meg. Ha a kórház beírta a szabályzatába, hogy el lehet fogadni hálapénzt, az ügy nem járt munkajogi konzekvenciákkal. Így ha olyan orvos bukott le a hálapénzzel, akinek a kórháza nem írta át az SzMSz-t, kirúghatták érte, de büntetőjogi következményekkel a dolog nem járt.
Ez változott meg 2013. július 1-től.  Ha a kórház, szakrendelő megengedi a hálapénz elfogadását, az továbbra sem minősül jogtalan előnynek, azaz vesztegetés elfogadásának. Ha azonban a kórház nem megengedő, a magáról megfeledkező orvos ellen a munkajogi eljárás mellett büntetőeljárás is indítható.

A magyar egészségügyben egy esztendő leforgása alatt több 10 milliárd (!) forintnyi hálapénz mozog. Nagyon is valószínűsíthető, hogy senki nem tudja (és talán nem is akarja) felszámolni az évtizedek óta beidegződött végtelenül szemforgató gyakorlatot.

Sok egészségügyi intézményben van hasonló rendelkezés, a vecsési szakrendelő csak egy a sok közül…