Véget ért a vecsési ?Csigaház Gyermekterápiás Projekt?

csigaSajtótájékoztatóval egybekötött konferencia keretében zárult augusztus 29-én a két éves komplex program, ahol a szervezők bemutatták az elmúlt időszak munkáját és az elért sikereket. A Csigaház projekt célja a vecsési gyermekek fejlesztése, egészséges szocializációjuk elősegítése, közösségi, kortárs és családi kapcsolataik erősítése, új ismeretek szerzése, a társadalmi beilleszkedés támogatása.


A projekt a vecsési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak szakmai koordinációjával valósult meg. Elemei voltak a Diákiroda, mely hetente két alkalommal 2 órában kínált a fiataloknak hasznos és változatos időtöltést, internet elérést vagy informatikai eszközök használatát. A Lazítóklub, mely önkéntesek segítségével kéthetente tette lehetővé a kikapcsolódást, új ismeretségeket, a közös játékot, tematikus előadások által nyújtott ismereteket. Ezek a programok a vecsési ?Csigaházban? zajlottak, amit az önkormányzat térítésmentesen bocsátott a projekt rendelkezésére.

csigaházA program támogatta a ?Csigaház?-ban működő Diákiroda és Lazítóklubhoz szükséges bútorok, informatikai eszközök és fejlesztő játékok beszerzését is.

A Lazítóklub keretében két nyári táborozásra is sort került. 2012-ben a Velencei-tónál, 2013. nyarán pedig a Börzsönyben szerveztek 20 gyermek részére 1 hetes nyaralást.

A program speciális eleme volt az egyéni-és a csoportterápia, melyeket képzett szakpszichológusok vezettek. Az egyéni terápia keretében személyre szabottan, szülőkonzultációval egybekötve foglalkoztak a gyermekekkel, ahol elsődleges cél volt a terápiában részt vevő gyermekek személyiségérésének elősegítése, önismeret fejlesztése, vagy éppen traumát, veszteséget átélt gyermekek megsegítése. A csoportterápia keretében pedig lehetőség volt osztályközösségi, vagy kiscsoportos szinten önismeret elsajátítására, konfliktusok kezelésére, az egyéni felelősség megtapasztalására és közösségépítésre.

A projekt oktatási részét képezték a korrepetálások, melyek a vecsési négy általános iskolában és a programban partnerként részt vevő Kispesti József Attila Gyermekotthonba zajlottak. A diákoknak 5 tantárgyból volt lehetőségük az iskolán kívüli felzárkózásra, illetve tehetségük gondozására, mely segítette az iskolai oktatás színvonalának emelését, a tanulók eredményeinek javulását, valamint a továbbtanulási esélyek növelését is.

A programba 2 év alatt közel 500 gyermeket és 60 családot sikerült bevonni, és a részt vevők elmondása alapján igény mutatkozik arra, hogy a megkezdett munkát hasonló keretek között folytassák a jövőben is. A projekt 100%-os támogatási intenzitással az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam támogatásával valósult meg, melynek teljes összege 29 651 881 Ft.

A ?Csigaház? Gyermekterápiás Projekt képgalériája az alábbi linken tekinthető meg: http://picasaweb.google.hu/lazito.klub