Újabb vecsési cégek a NAV feketelistáján

Augusztusban  4945 név szerepelt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózóinak listáján,  közülük 12 vecsési is.

adótartozás

Az állami adóhatóság a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából a honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak a nevét, székhelyét, adószámát (adószámmal nem rendelkező természetes személy foglalkoztató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét), akik (amelyek) tekintetében jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem tettek eleget a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek.

Az adóhatóság a honlapján ezen adózók nevének (székhelyének, adószámának) feltüntetése mellett a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának napját nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. Az adóhatóság a honlapján közzétett adózók adatait – feltéve, hogy a közzététel alapjául szolgáló jogsértést az adózó ismételten nem követte el – a közzétételtől számított két év elteltével törli.

Ezen a legújabb listán tizenkét vecsési székhellyel rendelkező cég szerepel, talán a legismertebb közülük az Airport Hotel KFT, de a listából az is kiderül, hogy több cég azonos címre van bejelentve.

A NAV legutóbb júliusban tette közzé ország legnagyobb adótartozóinak névsorát, akkor ezen a listán a vecsési, monori és gyáli járásokban a vecsési székhelyű magánszemélyek és cégek vezették a listát, 20 adótartozó van akik 10 millió forintnál többel tartoznak, ezzel a megyében a negyedik a települések között.

A legfrissebb adóhatósági feketelista innen tölthető le excelben.