Szoborrongálás Vecsésen

Alig egy évvel a Fő útnál álló kereszt felszentelése után, a káposztafeszt előestéjén ismeretlenek elvitték a Korpuszról a töviskoronát.

Koszorú nélkül

Koszorú nélkül

A keresztet 2012. szeptember 30-án dr. Gerhard Pieschl limburgi segédpüspök szentelte fel a 23. hadifogoly találkozón. A ?Korpusz egy templom emlékére? című alkotást Oláh Katalin szobrászművész készítette.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Kulturverein Vecsés az emlékállítás céljaként: ?a közösség és Vecsés első templomának, az 1800. szeptember 13-án szentelt Szent Kereszt Felmagasztalása (Kreuzerhöhung) templom emlékezetének ápolását, illetve a háborúban elpusztult épület pótlására az 1940-es 50-es évek fordulóján megkezdett új templom rövid ideig itt állt falai, mint a közösségi összefogás jelképe megidézését? jelölték meg. 

A szobor posztamentumába évszámok is bevésésre kerültek, amelyek tovább tágították a mű értelmezési tartományát: a kultusz és a közösségi vallásgyakorlás emlékezete mellett a közösség eredetétől annak 20. századi passiójáig kiterjesztve azt. 1786-ban telepítette be II. Grassalkovich Antal a török dúlás következtében elnéptelenedett Vecsést 50 a környékről származó – főleg sváb – jobbágycsaláddal. Az 1945-46-os évszámok pedig a Málenkij robotra és a kitelepítésre a közösség legnagyobb tragédiáira emlékeztetnek.

forrás: www.vecses.hu

kereszt