Ismét csalók jelentek meg a Tigáz területén

Újabb, magukat Tigáz-DSO Kft. munkatársaként kiadó csalók jelentek meg a társaság ellátási területén, akik pénzt próbálnak kicsalni a fogyasztóktól szén-monoxid érzékelők eladásával.

co riasztó

A cég tudomására jutott információk szerint az ál-munkatársak legutóbb Jászberényben tűntek fel február közepén. A valódi tigázos alkalmazottak és a külső vállalkozók sem árulhatnak ilyen készüléket – figyelmeztet a cég.

A csalók ezúttal TIGÁZ emblémával ellátott gépkocsival járják az utcákat, és magukat a TIGÁZ-DSO Kft./TIGÁZ Zrt. munkatársának kiadva azzal keresik fel a gyanútlan ügyfeleket, hogy minden gázfelhasználónak kötelező szén-monoxid (CO) riasztó készüléket vásárolnia. A mérőeszközt 23 000 forint értékben próbálják értékesíteni a lakosoknak, a helyszínen 10 000 forint fizetési előleget követelve. A szén-monoxidmérő megvásárlásáról igazolást nem adnak, a készülék átadását pedig egy későbbi időpontban ígérik.

A TIGÁZ Zrt. és a TIGÁZ-DSO Kft. felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a társaság munkatársai, valamint megbízott külső vállalkozói semmilyen körülmények között nem jogosultak készpénz átvételére és átadására, valamint nem értékesítenek szén-monoxid érzékelő készüléket.

A cég a be- és kifizetéseket kizárólag folyószámláról történő utalással, vagy postai úton kiküldött (a TIGÁZ Zrt. nevével és azonosítójával ellátott) csekken bonyolítja le. A társaság felhívja ügyfelei figyelmét, hogy csak olyan személyeknek nyissanak ajtót, és engedjék eljárni, akiknek személyazonosságáról, valamint szándékairól meggyőződtek.

A munkatársaik és megbízottak arcképes, TIGÁZ arculati elemeket tartalmazó igazoló okmányokkal (igazolvány, megbízólevél) rendelkeznek, amelyeket kérésre kötelesek felmutatni. A valódi tigázosok semmilyen körülmények között nem jogosultak készpénz átvételére vagy átadására, kivéve olyan külső megbízottakat, akik felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy a TIGÁZ felé fennálló pénztartozást beszedjék, vagy behajtsák.

Amennyiben a TIGÁZ munkatársai által a felhasználási helyen végzett tevékenység díjköteles, vagy fizetési kötelezettség állapítható meg, azt mindig postai úton eljuttatott számla, illetve csekk ellenében kell kiegyenlíteni. Az éves leolvasás után visszatérítésre jogosult felhasználó részére járó összeget mindig átutalással, vagy postai úton, lakcímre kézbesítve juttatják el.

A társaság alkalmazottjai következő ügyekben kereshetik fel személyesen, otthonukban az ügyfeleket:

  • Műszaki átvétel
  • Mérő és házi nyomásszabályozó felszerelés
  • Hitelesítési mérő- és házi nyomásszabályozó csere
  • Fogyasztási hely kikapcsolás, visszakapcsolás
  • Mérőhely ellenőrzés
  • Mérőhely leolvasás
  • Névátírás, fogyasztóváltáskor ellenőrzés
  • Hibaelhárítás
  • Díjhátralék behajtás

A tigázos munkatársak az éves leolvasás alkalmával csak a számlálót olvassák le, a mérő állapotának ellenőrzésére nem kerül sor. A tényleges tigázosok mindig jelzik, hogy a fenti tevékenységek közül melyik elvégzése céljából jelentek meg, valamint minden alkalommal átadnak az elvégzett tevékenységről egy hivatalos dokumentumot (a mérőhely leolvasás kivételével!).