Óvodai és iskolai beiratkozás Vecsésen

Tájékoztatás a városunkban működő óvodai és iskolai beiratkozásról.

tündérkert óvoda

Óvodai beiratkozás:

Az önkormányzati fenntartású óvodákba a 2014/2015. nevelési évre történő beiratkozás időpontja:
2014. május 12. és 13. (hétfő-kedd) 8.00-18.00 óráig.

Beiratkozáskor a következő iratokat vigyék magukkal:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (személyi igazolvány nem szükséges, csak a lakcímkártya)
  • a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti (óvodaköteles gyermek), a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.Amennyiben a szülő óvodaköteles gyermekét a közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Knt.) 49.§ (2) bekezdése alapján a felvételről az óvoda vezetője dönt. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel teljesítéséért a szülő a felelős (Knt. 72.§ (1) bekezdésének b) pontja).

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az óvodák felvételi körzetéről az óvodák adnak felvilágosítást, továbbá megtekinthetőek a www.vecses.hu honlapon.

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2014. június 13-ig értesíti a szülőt. A szülő a közléstől számított 15 napon belül eljárást indíthat a döntés ellen. A fenntartó képviseletében a jegyző hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban benyújtott kérelem tekintetében.

általános iskola

Iskolai beiratkozás:

A Pest Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve meghatározta és közzétette a 2014/2015. tanévre vonatkozóan a Pest megyei általános iskolák felvételi körzetét és a pedagógiai szakszolgálatok működési területét.

A felvételi körzetek meghatározása a Pest megyében működő 187 települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok véleményének, javaslatának figyelembe vételével történt.

 A 2014/2015. tanévre történő beíratás időpontja:

  •  2014. április 28. (hétfő) 8-18 óra között
  • 2014. április 29. (kedd) 8-18 óra között
  • 2014. április 30. (szerda) 8-18 óra között

További információk ide kattintva olvasható.

Oktatási Intézmények

Intézmény neve Intézményvezető Cím Telefon Fax
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola – Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch Gyurákiné Sárdi Krisztina 2220 Vecsés, Fő út 92. 29/351-347 29/550 – 347
Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Szilágyi István 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. 29/ 350 – 408 29/352 – 136
Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium – Fenntartó:Váci Egyházmegye Ordináriusa Csík Józsefné 2220 Vecsés, Petőfi tér 1. 29/ 350 – 440 29/ 350 – 440
Halmi Telepi Általános Iskola Horváthné Nedreu Klára 2220 Vecsés, Halmy József tér 1. 06-29/350-338 06-29/351-541
Vecsési Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Czövek István 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. 06-29/352-193 06-29-352-193
Falusi Nemzetiségi Óvoda ? Dorfkindergarten Wetschesch Schiszlerné Bakk Katalin 2220 Vecsés, Fő út 83. 06-29/350-310 06-29/350-310
Mosolyország Óvoda ? Lachenland Kindergarten Kovácsné d? Elhougne Ilona 2220 Vecsés, Kisfaludy u. 13 ? 15. 29/ 350 – 554 29/ 350 – 554
Bálint Ágnes Óvoda Szabó Gyuláné 2220 Vecsés, Toldy Ferenc u. 31. 29/ 350 – 147
Tündérkert Óvoda Szabó Etelka 2220 Vecsés, Halmy József tér 1/a. 29/ 350 – 514 29/ 350 ? 514