Tanévkezdés

Ma véget ért a két és fél hónapos nyári vakáció és reggel nyolc órakor megkezdődött a tanítás az iskolákban, elindul a 2014/2015-ös tanév. Az új tanévben mintegy 1 millió 267 ezer diák veszi hátára az iskolatáskát.
Szeptembertől a rendőrség a polgárőrséggel együttműködve tovább folytatja a gyermekek biztonságos közlekedése és a bűnmegelőzés terén indított programjait.

általános iskola

A köznevelési államtitkárság az MTI kérésére összeállított tájékoztatása szerint általános iskolában 98 600, szakiskolában 35 000, speciális szakiskolában 2300, gimnáziumban és szakközépiskolában egyaránt 41 500 tanuló ül be az iskolapadba a kezdő évfolyamon. Ez összesen 218 900 diákot jelent. Az általános iskolában 760 000, szakiskolában 106 000, speciális szakiskolában 8200, gimnáziumban 188 000, szakközépiskolában 205 000 tanuló kezdi meg az összes évfolyamon a tanulmányait a 2014/2015. tanévben. 
A tanév 181 napból áll, a nappali tagozatos középiskolákban és szakiskolákban 180 tanítási nappal kell számolni. A tanév rendje szerint az általános iskolákban október 10-ig fel kell mérni azon elsősök számát, akiknél az alapkészségeket fokozottan kell fejleszteni.
Az őszi szünet október 27-től 31-ig, a téli szünet december 22-től 31-ig tart. A tavaszi szünet 2015. április 2-án kezdődik, a vége április 7. A mostani tanévben is lesz fizikai állapot- és edzettségmérés, ezt 2015. január 5. és május 27. között kell megtartani. 
A két tanítási nyelvű általános iskolákban a hatodikos és a nyolcadikos diákok idegen nyelvi felmérője június 3-án lesz, az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angolt vagy németet első idegen nyelvként tanulók körében június 11-én tartanak felmérést.

Az iskola rendőre program hétfőtől folytatódik

 Illusztráció

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság a gyermekek védelmét, a közlekedési nevelő munkában való aktív részvételt évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti. A 2008. szeptember 1-jén megkezdett ?Az iskola rendőre? program” folytatódik a 2014/2015-ös tanévben is. Célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb tényezők felderítése, megszüntetése.

A programban megközelítőleg 2800 oktatási intézményben közel 2200 rendőr vesz részt. Az iskolarendőr a helyi rendőri szerv és az iskola közötti kapcsolattartó, aki szolgálati feladata mellett, sokszor saját szabadidejének terhére végzi ezt a tevékenységet.

?SuliMoped? programot ebben a tanévben is az ország valamennyi megyéjében és a fővárosban is folytatja a rendőrség. A program 2014. október 1-től kezdődően tantervi órakereten kívül, többnyire e-learning képzés keretében valósul meg, amely összesen 720 8. osztályos általános iskolai diák képzését jelenti. Az eredményes végrehajtás érdekében az ORFK-OBB az előző években beszerzett 30 darab segédmotoros kerékpárt, 20 darab utánfutót, valamint 50 egység személyi védőfelszerelést. Ezt kiegészítve az idei tanévben további 10 darab segédmotoros kerékpár beszerzése várható.

A rendőrség a közlekedésbiztonság mellett több évtizede tevékenykedik az iskolai bűnmegelőzési oktatás területén is.

A több, mint 20 éve működő D.A.D.A. program az általános iskolás gyerekeket célozza meg, amely olyan bűnmegelőzési tárgyú foglalkozások sorozata, amely a célzott korosztály érdeklődésére számot tartó témákat általuk szimpatikus vagy könnyen elfogadható módszerekkel, eszközökkel közvetít. A most induló tanévben 341 iskola közel 30 ezer diákja vesz részt a programban, akiket 164 oktató tanít majd a biztonságos életvitelre.

A középiskolai tematikus program az ELLEN-SZER a 2014-15-ös tanévtől felfrissül, mind módszertanában, mind témaköreiben. A tizenéves korosztály igényinek kiszolgálására – korszerű kompetencia alapú pedagógiai módszerek felhasználásával – a biztonságos internetezés és az új típusú pszichoaktív anyagok veszélyei kerülnek előtérbe. Az ELLEN-SZERT ebben a tanévben több, mint 5 ezer fiatal tanulja 39 rendőroktató segítségével.

2013. év szeptemberétől elindult az ?iskolai bűnmegelőzési tanácsadói hálózat?.

A bűnmegelőzési tanácsadók feladata a szakiskolába vagy szakközépiskolába járó fiatalok bűncselekményekkel szembeni fokozott védelme mind elkövetői, mind sértetti oldalon, kiemelt figyelemmel az internet veszélyeire, a családon belüli erőszakra, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, valamint a közlekedésbiztonságra.

Az elmúlt tanévben az ország közel 200 középfokú oktatási intézményében 100 szakember volt jelen. Munkájuk eredményeként több, mint 124 ezer diák kapott lehetőséget, hogy közvetlenül részt vehessen a rendőrség legújabb ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési szolgáltatásában. Mind a tankerületek, mind az iskolák jó kezdeményezésnek tartják a program elindítását, és pozitívan értékelték a prevenciós tisztek tevékenységét.

Ebben a tanévben további 33 bűnmegelőzési tanácsadó képzését tervezi a rendőrség.

Az Országos Polgárőr Szövetség az elmúlt évekhez hasonlóan az idei tanévben is meghirdette a?POLGÁRŐRÖK A TANÉVKEZDÉS BIZTONSÁGÁÉRT? akciót a 2014. augusztus 29-tól október 12-ig tartó időszakra. A tanévkezdés biztonsága érdekében meghirdetett akció során a polgárőrök önállóan, vagy a rendőrség állományával is szoros együttműködésben, elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában vesznek részt. Az akció kiemelt célja a gyermekbalesetek megelőzése az óvodák és iskolák környékén, valamint a gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények megakadályozása a rendőrség munkatársaival, a pedagógusokkal és a szülői munkaközösségek tagjaival együttműködve. A jogszabályoknak megfelelően a közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében láthatósági mellénnyel kiegészített formaruhában jelzőőri tevékenységet látnak el.

Szeptember hónapban ? a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában ? ismét kiemelt rendőri jelenlétet biztosít a rendőrség és a polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. A két szervezet demonstratív jelenléttel kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és gyermekülés kötelező használatára.

 

A Monori rendőrkapitányság felhívása

A mai rohanó világban sokan bele sem gondolnak, hogy milyen veszélyekkel jár, akárcsak az iskoláig eljutni. A szülők az iskolás gyermekük felkészítésével csökkenthetik, hogy gyermekük közlekedési baleset áldozatává váljon, ezért segítsék gyermekeiket a közlekedési szabályok megismerésében.

  • Mielőtt gyermeke az iskolába indulna, beszéljék át a biztonságos közlekedés szabályait, esetleg járják be közösen a tanintézmény és a lakhely közötti útvonalat. Menet közben lehetőleg hívja fel gyermeke figyelmét az esetleges veszélyforrásokra.
  • Amennyiben gépkocsival viszi gyermekét az iskolába, kellemes időtöltés az utazás során, ha játékos formában megtanítják a KRESZ alapvető szabályait.
  • Gyermeke a tanuláshoz fontos és nélkülözhetetlen eszközöket vigye magával az iskolába. Ne kérkedjen az okos telefonnal vagy egyéb más számítástechnikai eszközzel. Amennyiben gyermeke mégis magával visz nagyobb értékeket, úgy azokat- lehetőleg- ne hagyják őrizetlenül.
  • Gyermekünk figyelmét hívják fel, hogy útközben ne álljanak szóba idegenekkel, ne üljenek be ismeretlen személyek autójába, és ne fogadjanak el tőlük különböző tárgyakat, ajándékokat. 
  • Mondják el gyermeküknek, hogy probléma esetén bátran és bizalommal fordulhatnak a rendőrökhöz, illetve ismertessék meg velük az ingyenesen hívható segély telefonszámokat is.
  • Rendőrség : 107, Mentő: 104, Tűzoltóság 105, Általános: 112.
  • Gépjárművezetőként az oktatási intézmények közelében vezessenek még körültekintőbben és számítsanak arra, hogy ilyenkor gyakrabban fordulhat elő, hogy a diákok figyelmetlenül kelnek át az úttesten.

A Monori Rendőrkapitányság területén több iskolánál a helyi polgárőrség tagjai segítik a gyermekek és a felnőttek közlekedését, a rendőrök is gyakran állnak az iskolák előtt, hogy segítsék a gyalogosok átkelését.

Ezzel a felhívással szeretnénk balesetmentes közlekedést kívánni az iskolakezdő gyermekek és szüleik részére!