Megalakultak az új képviselő-testületek

A helyi önkormányzatok választásának végeredménye alapján alakuló üléseket tartottak többek között Vecsésen, Gyálon, Ecseren és Gyömrőn.

Vecsés

2014. október 21-én tartotta alakuló ülését az új vecsési képviselő-testület. A képviselők kedden letették az esküt és megalakultak a bizottságok is.

Vecsés alpolgármesterének a képviselők Tábori Ferencet választották meg.

Az alakuló ülés Dr. Szűcs Lajos, országgyűlési képviselő köszöntőjével kezdődött, majd a Helyi Választási Bizottság elnöke, Dr. Dobrovitz Magdolna ismertette az október 12-i önkormányzati választás végleges eredményét.

2014. október 18-án jogerőssé váltak a kompenzációs listáról kiosztott mandátumok, amelyeket a Helyi Választási Bizottság elnöke Tóth Judit Mária (MSZP-EGYÜTT-DK-PM), Oláh László (MSZP-EGYÜTT-DK-PM) és Szabó Attila (JOBBIK) részére adott át.

Ezt követően a települési önkormányzati képviselők, a polgármester, az alpolgármester, majd a külsős bizottsági tagok letették az esküt.

  

 

Az eskütételt követően Szlahó Csaba ismertette polgármesteri programját.

A képviselő-testület tagjai:

Polgármester: Szlahó Csaba

Alpolgármester: Tábori Ferenc

Képviselők: Szlahó Csaba (FIDESZ-KDNP), Tábori Ferenc (FIDESZ-KDNP), Alattyányi István (FIDESZ-KDNP), Várszegi Csaba (FIDESZ-KDNP), Saska Istvánné (FIDESZ-KDNP), Czibolya Zoltán (FIDESZ-KDNP), dr. Lugosi Mária (FIDESZ-KDNP), Frühwirthné Halász Melinda (FIDESZ-KDNP), Tóth Judit (MSZP-EGYÜTT-DK-PM), Oláh László (MSZP-EGYÜTT-DK-PM), Szabó Attila (JOBBIK).

A Bizottságok összetétele a következő lett:

Gazdasági Bizottság

elnök: Alattyányi István

tagok: Czibolya Zoltán, Várszegi Csaba, Oláh László, Szabó Attila, Pintér Tibor, Kári József, Sahin-Tóth Zoltán, Kovács Márton

Oktatási Bizottság

elnök: dr. Lugosi Mária

tagok: Alattyányi István, Frühwirthné Halász Melinda, Szabó Attila, Tóth Judit, Gyurákiné Sárdi Krisztina, Szabó Gyuláné, Horváthné Nedreu Klára, Sárosiné Polczer Margit

Környezetvédelmi Bizottság

elnök: Várszegi Csaba

tagok: Frühwirthné Halász Melinda, Saska Istvánné, Szabó Attila, Csendesi Márton, Magyar Klára, Oláh Petronella

Pénzügyi Bizottság

elnök: Oláh László

tagok: Várszegi Csaba, Alattyányi István, Tóth Judit, Enyedi Edgár, Skribek Pál, Zoltán László

Szociális Bizottság

elnök: Saska Istvánné

tagok: dr. Lugosi Mária, Czibolya Zoltán, Frühwirthné Halász Melinda, Oláh László, Matheisz Mártonné, Nagy Gyuláné, Horváthné Fehér Erzsébet, Lőrincz Ferencné

Sport Bizottság

elnök: Czibolya Zolán

tagok: dr. Lugosi Mária, Saska Istvánné, Tóth Judit, Dr. Vonnák Iván Péter, Czudorné Kabai Gabriella

www.vecses.hu

Gyál

A helyi önkormányzatok választásának végeredménye alapján, október 20-án megalakult a gyáli Képviselő-testület és megalkotta Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint megalapította hat Bizottságát.

A rendezvényen köszöntőt mondott Dr. Szűcs Lajos, városunk országgyűlési képviselője, aki 8 éven át vezette Pest Megye Közgyűlését, valamint 2010 óta a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét.  A köszöntőt követően Juhász Ida, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a 2014. évi választás eredményeit, valamint beszámolt arról, hogy a kampány ideje alatt és a szavazás napján minden zökkenőmentesen zajlott, rendkívüli intézkedésre nem került sor. Az újonnan megválasztott képviselők átvették mandátumukat, valamint letették az esküt.

Városunk újraválasztott polgármestere, Pápai Mihály eskütételével hivatalosan is második polgármesteri mandátumát kezdi meg. Programjának ismertetésekor hangsúlyozta, hogy a fejlesztéseken kívül, a korábbinál is nagyobb figyelmet kell fordítani a helyi civil szervezetekre. Továbbá kiemelte a város saját lábon állásra való törekvését.
A Bizottsági-tagok megválasztását, eskütételét követőn Pápai Mihály, polgármester javaslatot tett az alpolgármester személyére, akit titkos szavazással választottak meg. Egyhangú szavazattal Erős József Gyál alpolgármestere.

www.gyal.hu

Gyömrő

2014. október 21-én ünnepélyes keretek között letették esküjüket városunk október 12-én megválasztott képviselői, a polgármester valamint a kompenzációs listáról bejutott képviselők.


Zsúfolásig megtelt a Művészeti Központ Színházterme, sokan szerettek volna részesei lenni az ünnepi pillanatoknak. Dr. Szántay György, a Helyi Választási Bizottság vezetője ismertette a választás végeredményét, külön a polgármesteri, egyéni képviselői és listás eredményeket. A képviselők egyenként átvették esküokmányukat, és közösen elmondták az eskü szövegét. Ezt követően Gyenes Levente polgármester is letette a polgármesteri esküt, majd megtartotta székfoglaló beszédét. Ebben kifejtette: ahogy az előző 12 évben, úgy a következő öt évben is összekapcsolódik saját élete a város életével. ?Ez az érzés egyszerre magasztos és felemelő, de egyszersmind a felelősségtudat érzése is.? ? monda a polgármester. Gyenes Levente szerint Gyömrő az elmúlt bő évtized során tagadhatatlan fejlődésen ment keresztül, melynek egyik fő mozgatórugója az általa vezetett képviselő-testületek és az önkormányzat volt. Az újraválasztott polgármester ahogy már többször is, most is kiemelte az együttműködés fontosságát: ?A következő öt év is a csapatmunkáról fog szólni számomra, hiszen egy ember nem érthet mindenhez, nem láthat át mindent, és én jó vezető, jó menedzser módjára azt szeretném, ha egységes csapatként hatékonyan tudnánk együtt dolgozni, ha mindenki a maga területén a legjobb tudásával járulna hozzá a többiek munkájához, hiszen tennivalónk van bőven.?

Gyenes Levente elmondta, hogy szimbolikusnak tartja hogy Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő is elfogadta a meghívást az alakuló ülésre, hiszen ez is mutatja a jó kapcsolatot a régi-új városvezetés és a parlamenti képviselő között.

Beszédét követően Gyenes Levente javaslatot tett az alpolgármester személyére. Mezey Attilát javasolta a testületnek, akiről titkos szavazáson döntöttek a képviselők. Értelemszerűen a jelölt tartózkodott a szavazástól, a többi képviselő pedig 10 igen és 1 nem szavazattal Mezey Attilát választotta alpolgármesternek.

A testület és a választott tisztségviselők beiktatása után Dr. Szűcs Lajos, városunk országgyűlési képviselője mondott rövid beszédet. Hangsúlyozta: a lakosoktól kapott bizalmat nagyon meg kell becsülni, és minden képviselőnek Gyömrő és az itt élők érdekeit szem előtt tartva kell dolgoznia a következő öt évben. A képviselő-testületi munkához mindenkinek kitartást és jó egészséget kívánt.
Gyenes Levente polgármester hozzátette: a lakosok bizalmát bizony nagyon meg kell becsülni, de az nem jár csak úgy magától: dolgozni kell ért, rá kell, rá kellett szolgálni az elmúlt 12 évben.

Az alakuló ülés ezzel ért véget, majd egy állófogadás keretében köszöntötték a jelenlévők a képviselőket. Az állófogadás után zárt testületi ülés következett, ahol a bizottságokról, valamint a bizottsági tagokról döntöttek a képviselők.

www.gyomro.hu

Ecser

ecser testület

2014. október 20-án, hétfőn tartotta meg alakuló ülését az újonnan megválasztott Képviselő-testület. A Himnusz eléneklése után Seregélyné Szentesi Tünde, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az október 12-i szavazás eredményét, majd a képviselők esküt tettek. A Helyi Választási Bizottság elnökétől átvették megbízólevelüket településünk megválasztott önkormányzati képviselői.
Ezután került sor a polgármester eskütételére és megbízólevelének átadására.
A képviselők titkos szavazással, a polgármester javaslatára Szilágyi Károlyt választották meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek.
Szilágyi Károly letette az alpolgármesteri esküt.
Az eddigi bizottsági struktúrát érintetlenül hagyva a következő bizottságok jöttek létre:

Oktatási és Szociális Bizottság:
Elnök: Szeverné Csekei Csilla
Elnökhelyettes: Dr. Kóspál Lajos
Tagok: Szilágyi Szilvia
Del Mediconé Czifra Mónika
Szatmári Zsuzsanna

Pénzügyi Bizottság:
Elnök: Horváth Tamás
Elnökhelyettes: Dr. Gózony Gábor
Tagok: Szeverné Csekei Csilla
Horváth Zsolt Péter
Oláh Gábor

Ügyrendi Bizottság:
Elnök: Dr. Kóspál Lajos
Elnökhelyettes: Horváth Tamás
Tag: Szeverné Csekei Csilla

A bizottságok nem képviselő tagjai is esküt tettek. A Képviselő-testület tagjai úgy döntöttek, hogy nem állapítanak meg maguknak tiszteletdíjat, csupán havi 8000-Ft értékű telefon költséget.
A képviselők tájékoztatást hallgattak meg az összeférhetetlenségi szabályokról, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről. Megbízást adtak a Szervezeti és Működési Szabályzat újjáalkotására és a gazdasági program kidolgozására. Már az alakuló ülésen is módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot.

www.ecser.hu