Holdbázis a Mátra lábánál

Halmajugra határában a Mátrai Erőmű külfejtéses bányaüzemének meddőhányói a magasból.

A Mátra- és Bükkaljai lignitek a földtörténeti újidő harmadidőszakának végén, az ún. pliocén korban képződtek, kb. 5?8 millió évvel ezelőtt. Közvetlenül a Mátra lábánál húzódott az egykori Pannon-tenger, amely mocsaras partvidékének eredménye a sok lignit, azaz barnakőszén.
A Mátra-Bükkaljai előfordulás a Pannon-beltenger kiédesedő, lefűződő öbleit kísérő szubtrópusi, mocsári növényzet elpusztulásából keletkezett, mocsári ciprus, lombos fák (pl. éger, fűz), illetve nagy tömegű sás, nád felhalmozódásából. A
z 5?8 millió éves lignitek a szénülés kezdeti fázisát képviselik, bennük a növényi alkotórészek is jól felismerhetők. A Pannon-beltenger medencéjének ismétlődő süllyedése, és a süllyedéssel többé-kevésbé lépést tartó feltöltődési folyamatok révén újabb és újabb növénytömegek kerültek víz és iszap alá. Így alakultak ki az Alföld felé D?DK-i irányban 2?3 fokos szögben lejtő lignit-telepek.
A magyarországi lignittelepek az 1960?70-es években folytatott földtani kutatások alapján viszonylag jól ismertek. A Mátra- és Bükkaljai lignitterület többszáz millió tonna kitermelhető ásványvagyonnal rendelkezik.

A Mátra, a bánya és az erőmű (jobbra fent). Nem kis terület, egy falu könnyedén elfér magán a feltúrt területen is. A képen a hegy és a bánya között látható házak Halmajugra faluját jelzik.

A Mátra, a bánya és az erőmű (jobbra fent). Elég nagy terület, egy falu könnyedén elfér magán a feltúrt területen is. A képen a hegy és a bánya között látható házak Halmajugra faluját jelzik.

2367 Halmajugra meddohanyok H.Szabo Sandor felvetele 2368 Halmajugra meddohanyok H.Szabo Sandor felvetele2365 Halmajugra meddohanyok H.Szabo Sandor felvetele 2366 Halmajugra meddohanyok H.Szabo Sandor felvetele2363 Halmajugra meddohanyok H.Szabo Sandor felvetele 2364 Halmajugra meddohanyok H.Szabo Sandor felvetele2360 Halmajugra meddohanyok H.Szabo Sandor felvetele 2362 Halmajugra meddohanyok H.Szabo Sandor felvetele

H.Szabó Sándor felvételei