Márciustól tilos az utcai alkoholfogyasztás

2015. március 1-től megtiltják az utcai alkoholfogyasztást Gyálon, aki megszegi e szabályt az ellen szabálysértési eljárást indíthatnak vagy helyszíni bírságot kaphat.

A közterületen történő alkoholfogyasztás az esetek jelentős részében sértheti a közérdeket, illetőleg az állampolgárok nyugalmát. Sok lakossági panasz forrása az az eset, amikor szeszes italt árusító üzletek közelében, igen gyakran csoportosan a közterületeken alkoholt fogyasztanak, ezzel együtt zajonganak, szemetelnek, illetőleg a polgárok által nehezen tolerálható magatartást tanúsítanak.

Az ilyen nemkívánatos magatartások jogi eszközökkel való visszaszorítása a közrend, köznyugalom erősödését segítheti elő.
Fentiek alapján a gyáli Képviselő-testület megalkotta a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló rendeletét.

A rendeletben foglalt tilalom megszegése esetén a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján szabálysértési eljárás kezdeményezhető, illetve helyszíni bírság szabható ki.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, hivatkozva a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról a következőket rendeli el.

1. § (1) Tilos a szeszes ital fogyasztása a közterületeken.
(2) Nem terjed ki az (1) bekezdés hatálya:
a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó egységekre nyitvatartási időben, valamint az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvényekre,
b) minden év első és utolsó napjára.

2. § Az 1. § (1) bekezdés alkalmazása szempontjából:
a) közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is,
b) szeszes ital: gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termék és az alacsony 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital.

3. § E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

www.gyal.hu