Áprilistól tilos az utcai alkoholfogyasztás Vecsésen

2015. április 1-től megtiltják az utcai alkoholfogyasztást Vecsésen. Aki megszegi az új szabályt az helyszíni bírságot kaphat a közterület-felügyelőktől.

utcai ivás

Számos lakossági panasz és a közterület-felügyelők tapasztalata indokolja az új szabályozás bevezetését – áll a rendelet módosításának indoklásában.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. §-a lehetőséget biztosít az önkormányzatok részére, hogy helyi rendeletben szabályozzák a szeszes ital közterületi fogyasztásának tilalmát.
Aki a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó – törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott – tilalmat megszegi, vagy vendéglátó üzletben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére szeszes italt szolgál ki, illetve a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen szemmel láthatóan részeg állapotban lévő személynek szeszes italt szolgál ki, továbbá közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít, szabálysértést követ el és a közterület-felügyelő helyszíni  bírságot szabhat ki.

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015 március 24-én megtartott ülésén a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosították:
?9/A. § (1) Vecsés Város közterületein szeszes ital fogyasztása tilos.
(2) A tilalom nem terjed ki a) közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó üzlet fogyasztóterére nyitvatartási időben; b) közterületen engedélyezett ünnepi és alkalmi rendezvényekre, a rendezvény engedélyezett ideje alatt; valamint c) az év utolsó és első napjára.
(3) E § alkalmazásában a) közterület: a tulajdonos személyétől illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ide értve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek közforgalom elől el nem zárt részét is;
b) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontja szerinti fogalom meghatározás.? 2. §

Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

A rendelet ide kattintva letölthető.