Önkormányzati tájékoztató a Quaestor-ügyről

Vecsés Város Önkormányzat közleményben tájékoztatja a lakosságot a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt-nél kialakult helyzet miatti önkormányzati intézkedésekről.
A város 200 millió forintnyi állampapírt tartott a csődbe került Quaestornál.

polghiv vecsés

 

 

1. 2015. március 12-én írásos megkereséssel fordultunk a felügyeleti biztoshoz, hogy a QUAESTOR Zrt. közreműködésével vásárolt 200.000.000,- Ft értékű 19.374 db államkötvény transzferálásához járuljon hozzá az ellenérték utalása helyett.

2. 2015. március 19-én a Belügyminisztérium Önkormányzati államtitkára részére elküldtük a kért információkat, melyeket az esetleges kormányzati intézkedések előkészítése érdekében gyűjtött össze.

3. 2015. április 7-én kézhez kaptuk a felügyeleti biztos válaszát, hogy:

  • tudomása szerint nem történt változás az érintett alszámlákon jóváírt értékpapírok állományát illetően, de a nyilvántartásaik még nem validált adatokat tartalmaznak,
  • amennyiben kérjük és megküldjük az érintett tranzakció adatait, megvizsgálja és visszaigazolja az értékpapírok állományát,
  • MNB állásfoglalását kérte, hogy a korlátozó végzés alapján jogosult-e teljesíteni a repóügyletek lezárását jelentő KELER értékpapírtranszfereket és pénzátutalásokat.

4. 2015. április 7-én ? a szükséges iratok megküldésével ? kértük a 2015. január 6-i tranzakciónk vizsgálatát és az Önkormányzat értékpapírállományának visszaigazolását.

5. 2015. április 15-én kaptunk a felügyeleti biztostól a QUAESTOR Zrt. ügyfelei részére készített tájékoztatót április 8-i dátumú számlakivonattal, melyen 201.367.554,- Ft szerepelt. (Az államkötvények vásárlására vonatkozó adásvételi szerződés 2015. január 6. napjától április 6. napjáig szólt, a számlán szereplő összeg az adásvételi szerződésnek megfelelő, kamattal növelt összeg.)

6. 2015. április 15-én a Belügyminisztérium az államkötvény vásárlásra vonatkozó tranzakció valamennyi dokumentumát bekérte, melyet e-mailen és levélben is megküldtünk.

7. 2015. április 22-től a QUAESTOR Zrt. felszámolás alatt áll, április 24-én a felszámolótól ? valamennyi irat egyidejű megküldésével ? kértük tájékoztatását, hogy a 201.367.554,- Ft valóban a számlánkon van és kértük intézkedését a pénzeszközök kiadásáról, mivel jogszabály alapján az államkötvények, illetve annak ellenértéke nem képezi a felszámolási vagyon részét.

8. A felszámoló még aznap elektronikus úton válaszolt, hogy pillanatnyilag nem tud intézkedni sem pénzeszköz, sem értékpapír kiadásáról, mivel a QUAESTOR Zrt. vagyona (a saját vagyon és az általa kezelt ügyfélvagyon is) bűnügyi zár alatt vannak.A zár esetleges feloldása után a felszámolás megindulásával nyílik meg a kiadási kötelezettség egyezőségi vizsgálatot követően.

9. Megjelent a felszámoló közleménye a cég honlapján, amely alapján hamarosan egyenlegközlő levelet kapunk, mellyel szemben 8 napon belül észrevételt lehet tenni.

A sajtóban megjelent hírek ellentmondásosak és az Önkormányzatokat, köztük Vecsés Város Önkormányzatát is sok esetben igen rossz színben tűntetik fel. A Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal nevében fontosnak tartjuk megerősíteni, hogy Vecsés Város Önkormányzata a jogszabályoknak megfelelően 200 millió Ft átmenetileg szabad pénzeszközt kötött le (3 hónapra) ÁLLAMKÖTVÉNYEK formájában a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt.-nél.

Várjuk a kijelölt felszámoló tájékoztatását, mikor juthatunk hozzá pénzünkhöz, illetve az államkötvényeinkhez.

Vecsés, 2015. április 28.
Vecsés Város Önkormányzata
www.vecses.hu