Gondatlanságért börtönbe mehet – szigorodik a szabálysértési törvény

Január 1-től szigorúbb lesz a szabálysértési törvény: büntet a csekély mennyiségű újfajta pszichoaktív drogért, az önkormányzatokat adatszolgáltatásra kényszeríti, és min­den olyan cse­lek­ményt fog­ház­zal sújt­hat­nak, ami be­le­fér a gon­dat­lan­ság­ból el­kö­ve­tett ka­te­gó­ri­ába.

 

börtön

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata által a police.hu oldalon olvasható összegzés szerint a többi között új jogintézmény a szabálysértéseknél a megkeresés, amellyel a bíróság és a rendőrség arra kap felhatalmazást, hogy egy elzárással is sújtható szabálysértés miatt ismeretlen elkövető ellen indult eljárásban állami vagy önkormányzati szervet, hatóságot megkeressen, és tájékoztatást kérjen.
A jogintézmény a büntetőeljárásban már érvényesül, lényeges különbség azonban, hogy a szabálysértések esetében a megkereshető szervek köre lényegesen szűkebb lett. Az ORFK kiemelte, hogy a megkereső hatóság a megkeresés teljesítésére nyolcnapos határidőt állapít meg, és amennyiben a teljesítés elmarad, a megkeresett rendbírsággal sújtható.További fontos változás, hogy a helyszínen eljáró és intézkedő hatóságok lehetőséget kapnak arra, hogy a törvény alapján lefoglalható tárgyakat – átvételi elismervény ellenében – a helyszínen elvegyék.
Ezenkívül szélesedik a szabálysértési eljárásban alkalmazható körözések köre.
A módosítás értelmében a szabálysértési hatóságoknak el kell rendelniük azoknak az elkövetőknek a körözését is, akiket a kiszabott s meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, illetve nem teljesített közérdekű munka helyett szabálysértési elzárásra köteleztek, azonban a felhívásban megjelölt határnapon nem jelentek meg a büntetés-végrehajtási intézetben, és elővezetni sem tudták őket.

Januártól szabálysértésnek számít a 10 grammnál kevesebb új pszichoaktív anyag, például a biofű vagy dizájner drog szerzése és tartása is. Pénzbírság és  választott közmunka mellett ezentúl elzárással sújthatják azt, aki gondatlanságból úgy zavarja meg egy közérdekű üzem – például közműszolgáltató vagy vasút – működését, hogy azzal nem okoz komoly üzemzavart. A törvény szabálysértésnek tartja a szándékos elkövetést is, ha amiatt 50 ezer forintnál kisebb kár keletkezik. Magyarán, akkor is rács mögé kerülhet, ha valaki véletlenül csőtörést, áramszünetet okoz, vagy rátenyerel a vonat vészfékjére.