Hétfőtől önállóan oltanak az üllői tűzoltók

Február elsejétől – az országban harmincadikként – már hivatásos tűzoltók jelenléte nélkül, önállóan is beavatkozhatnak az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. A jogosultságot Pest megyében hatodikként megszerző egyesületnek az erről szóló dokumentumot január huszonkilencedikén adta át az országos tűzoltósági főfelügyelő.

  

üllö öte

Az üllői egyesületet 1924-ben mint tűzoltó egyletet alapították annak érdekében, hogy biztosítsa a község tűzvédelmét. Az egylet később testületté, majd egyesületté alakult. A háború alatt a mindenkori községi elöljárók határozták meg a tevékenységét, főleg védelmi, illetve polgári védelmi feladatokat kellett végrehajtania. Az akkori csendőrség mint ügyeleti rendszer működött, rendkívüli esetben az egyesületi tagokat ők riasztották. 1945 után több változás is történt az önkéntes tűzoltó egyesületek hovatartozását illetően, 1947 után az önálló községi egyesületek megszűntek, helyettük az akkori községi tanács végrehajtó bizottságának első számú tűzvédelmi szervezeteként működtek, az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület azonban a régi nevén és módon működött. Története során az egyesület önálló kulturális és hagyományőrző tevékenységet folytatott, a tagok szerveztek klasszikus tűzoltó-, búcsú- és szüreti bálokat, emellett kimagasló teljesítménnyel bizonyították szakmai és technikai felkészültségüket a különböző szintű tűzoltóversenyeken.1976 fordulatot hozott, ebben az évben kapott egy háromszerállásos szertárat az egyesület. A tagok mindig magukénak érezték az épületet és annak környezetét, szépítették, komfortosabbá tették, ennek a folyamatos összefogásnak az eredménye a többi között a központi fűtés, a telefon, a gáz kiépítése, az akkoriban elterjedt UHR rádiórendszer bevezetése és alkalmazása, továbbá egy új hangárépület építése. Az egyesület életében meghatározó év volt 1990 is, ekkor adtak otthont annak a találkozónak, amelyen újjászületett a Magyar Tűzoltószövetség – a házigazdáknak a rendezvény lebonyolítása lehetőséget biztosított arra, hogy jó kapcsolatot alakítsanak ki más tűzoltóságokkal. Az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai mostanra vállalták, hogy szabadidejük terhére készenléti szolgálatot látnak el saját településükön. Tenni akarásukkal, eszközparkjukkal és szakmai tudásukkal megfeleltek az elvárt követelményeknek, január kilencedikén megtartották a rendszerbe állító gyakorlatot, így a jövőben hivatásos tűzoltók segítsége nélkül is beavatkozhatnak a káreseteknél.

üllő öte3

A beiktatási ünnepségen a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelője, dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok köszöntötte a résztvevőket. Beszédében a tábornok úgy fogalmazott, Pest megye évek óta példát mutat önkéntes tűzoltó egyesületeivel, hiszen az üllői már a hatodik, amelyik önálló beavatkozást vállal. Bérczi László emlékeztetett arra, az országban ötszázhúsz önkéntes tűzoltó egyesület működik, neki pedig már a harmincadik olyan ünnepségen van szerencséje részt venni, amelyen önállóan beavatkozó egyesületet indítanak útnak. Az üllőiek múltja példaértékű, tette hozzá, kilencvenkét éve szolgálják a lakosok védelmét, ifjúságnevelési, hagyományőrző tevékenységük kiemelkedő. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, az egyesületnek számos ifjú tagja van, az ifjúsági tagozat szép versenyeredményeket mondhat magáénak, emellett a szervezet élénken jelen van a település életében, részt vesznek a különféle rendezvényeken, tájékoztató órákat tartanak az iskolákban. 2015-ben, mondta az országos tűzoltósági főfelügyelő, az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület kilencvenegy beavatkozást teljesített, ezzel nagy mértékben növelték a térség állampolgárainak biztonságát. A tábornok felhívta a figyelmet arra, míg eddig csak jelzést kaptak a műveletirányítástól, ezentúl már riasztás érkezik, arra pedig nem lehet nemet mondani, az önkéntes tűzoltóknak indulniuk kell. Bérczi László ugyanakkor hangsúlyozta, a hivatásos erők nem hagyják magára az egyesületet, ha kell, ők is vonulnak. Mint mondta, a kormányzat az önállóvá válást anyagilag is támogatja, az üllőiek 1 millió 200 ezer forintnyi központi támogatást kaptak, hogy teljesíthessék az önálló beavatkozáshoz szükséges feltételeket, ebből a pénzből eszközökre és a szertár felújítására költöttek. A főfelügyelő végezetül köszönetet mondott Üllő önkormányzatának az egyesület támogatásáért.


Az ünnepségen Branyiczky Márk tűzoltó ezredes, Pest megyei katasztrófavédelmi igazgató beszédében úgy fogalmazott, az önkéntes tűzoltó egyesületek nap mint nap csendben teszik a dolgukat, erejükhöz mérten őrködnek az állampolgárok biztonsága felett. Ezzel egyben példát is mutatnak minden állampolgárnak, tette hozzá, hiszen az egyesületi tagoknak helyt kell állniuk a munkahelyükön, a családjukban, emellett még arra is marad erejük és kedvük, hogy tegyenek a közösségért. Az üllői egyesület, mondta Branyiczky Márk, mindent megtesz a környékért, elsőként csatlakozik a megyei katasztrófavédelem kezdeményezéseihez, minden rendezvényen ott van, kiveszi a részét a megelőzésből, a lakosság felkészítéséből, és nem utolsó sorban beavatkozik, ha kell. Az igazgató arról biztosította az üllőieket, hogy az általa vezetett szervezet a jövőben is megad minden szakmai támogatást az egyesületnek.

Kissné Szabó Katalin, Üllő polgármestere beszédében örömét fejezte ki, hogy nagy múltú egyesületük önállóvá válhatott. Mint mondta, büszke minden tagra, az egyesülettel kialakított kiváló kapcsolatra. Hozzátette, az üllői önkéntesek kitűnően végzik a munkájukat, társadalmi szerepvállalásuk példaértékű, a város több mint tizenegyezer lakosának védelmét jól ellátják. A polgármester megköszönte a katasztrófavédelem központi és megyei támogatását, valamint az egyesület vezetésének munkáját. Végezetül Kissné Szabó Katalin úgy fogalmazott, a szervezet korábbi, már eltávozott elnökei is büszkék lennének, ha láthatnák, hogy az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület az önálló beavatkozásra való jogosultsággal felért az egyesületi lét csúcsára.wm

A szónokok sorát Pásztor Zoltán, egyesületi elnök zárta, aki a tagok nevében köszönetet mondott mindazon támogatásért, amelynek a segítségével eljuthattak az önállóságig, közöttük említést tett a repülőtéri hivatásos tűzoltóságról, amely az átadott felszerelésekkel jelentősen támogatta tevékenységüket. Mint Pásztor Zoltán mondta, a hős fogalmát már többen meghatározták, szerinte a legnagyobb hősök azok az egyesületi tagok, akik mindennap tesznek az állampolgárokért, legyen szó tűzről vagy műszaki mentésről, azok, akik ha kell, egy emberként felsorakoznak és kiállnak az állampolgárok védelméért.

A beszédek végeztével Bérczi László átadta az önálló beavatkozásra jogosító tanúsítványt az egyesület elnökének, ugyancsak átadta az öt, tűzoltás vezetésére felhatalmazó tanúsítványt, majd Üllő polgármestere nyújtotta át az önkormányzat ajándékát az egyesület elnökének. Mindezek után Gáncsos László, az önkéntes egyesület legrégebbi tagja és a polgármester felkötötte a csapatzászlóra az önálló beavatkozás elnyerése alkalmából készített szalagot. Az ünnepséget követő fogadáson Gerei Imre tűzoltó ezredes, a monori katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője mondott pohárköszöntőt, ezután az országos tűzoltósági főfelügyelő megtekintette az Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület szertárát, felszereléseit és laktanyáját.

Az üllőiek gépjárműparkja jelenleg öt üzemképes gépjárműből áll, ezeket többnyire saját finanszírozással szerezték be. Tavaly kilencvenegy alkalommal nyújtott az egyesület segítséget a hivatásos egységeknek, huszonnyolcszor műszaki mentésben, hatvanháromszor tűzoltásban vettek részt. Február elsejétől önállóan avatkoznak be a város területén, Üllőre eddig a monori és a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak, nagyjából tizenhat perc alatt értek a Pest megyei városba. Az egyesület tizenkilenc tagja azt vállalta, hogy a riasztástól számított tizenkét perc alatt megkezdi a vonulást, dolgukat nagyban könnyíti a kitűnő helyismeret.

Forrás: BM OKF

Fotó: Jóri András BM OKF