A vecsési a harmadik legfejlettebb járás az országban

A GVI elkészítette a magyarországi járások fejlettségi mutatóinak vizsgálatát. Pest megye kettős képet mutat, az összesített lista harmadik helyén a Vecsési Járás található.

A járások fejlettségének vizsgálata céljából az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézete (a KSH hasonló vizsgálatától némiképp eltérő módszertannal) kialakított egy olyan járási szintű kompozit mutatót (Járási Fejlettség Mutató), amelyet a fejlettséget jelző több gazdasági és társadalmi részmutató aggregálásából hozott létre. A mutató 25 indikátor alapján vizsgálja a járásokat, majd ezeket sűríti egyetlen számba, ami 1-től 5-ig vehet fel értékeket.

Az alábbi térkép is jól mutatja a mutató alapján számított a területi különbségeket.

2016.01.26.jarasok_fejlettseg_GVI
Az adatok arra mutatnak, hogy a legfejlettebb járások a Budapesti kerületeken és a főváros agglomerációján kívül szinte kizárólag Nyugat-, és Közép-Dunántúliak (a győri, mosonmagyaróvári, tatai veszprémi járás) ezeken kívül, csak az egri és a szegedi járás kerül be a legfejlettebb 20 magyarországi járás közé.
Pest megyében – a budapesti agglomeráció révén – 8 járás Magyarország legfejlettebb 25 járása között található. Az előkelő helyezések ellenére ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a legtöbb agglomerációs járás fejlettségi mutató értéke visszaesett 2014-re a 2012. évi adatokhoz képest (a vecsési, a váci és a gödöllői járás kivételével). Pest megye önálló régióvá válását megalapozó vizsgálatban – más módszertan szerint – számított kompozit index mutatók ehhez hasonlóan szintén kimutatták a kirajzolódó negatív gazdasági-társadalmi tendenciákat.
A 174 járást, illetve a budapesti kerületek aggregált mutatóját tartalmazó lista alapján Pest megye 3 legfejletlenebb járása a nagykőrösi (117.), nagykátai (108.), illetve a ceglédi járás (83.), mindhárom esetében a fejlettségi mutatóban romlás tapasztalható 2012-höz képest. Pest megye járásai közül a csak a monori, vecsési, váci és a gödöllői járás tudta javítani kis mértékben a pozícióját.

2016.01.26.jarasok_fejlettseg_GVI_Pest_top

A legfejlettebb magyarországi járások (felső 25 járás), 2014

A számításba vett mutatók teljes listája a következő:

Regisztrált vállalkozások 100 állandó lakosra jutó száma, 2014 
Regisztrált vállalkozások 100 állandó lakosra jutó számbeli változása 2000-2014 
1000 állandó lakosra jutó vendégéjszakák száma, 2012 
1000 állandó lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma, 2014 
Mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, 2011  
Szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya, 2011  
Önkormányzati helyi adók 1000 állandó lakosra, 2012
A legközelebbi autópálya csomópont elérhetősége, 2012 
A legközelebbi megyeszékhely elérhetősége, 2012 
Távbeszélő fővonalak  (ISDN vonalakkal együtt) száma 1000 állandó lakosra, 2014 
Kábeltelevízió előfizetőinek 1000 lakosra jutó száma, 2011 
1000 lakosra jutó internet előfizetések száma, 2014
A  közüzemi  szennyvízgyűjtő-hálózatba  (közcsatorna álózatba)  bekapcsolt  lakások aránya, 2014 
Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, 2014 
1000  állandó  lakosra  jutó  háztartások  részére  szolgáltatott  villamos  energia mennyisége, 2014 
1000 állandó lakosra jutó személygépkocsik száma, 2014 
Vándorlási különbözet 100 lakosra jutó aránya, 2004-2014 
1000 lakosra jutó halálozások száma, 2014 
Egy lakosra jutó összevont adóalap összege, 2010 
120 fő/km2 népsűrűség feletti településeken lakók aránya, 2014 
Fiatalodási index (0-18/60-X éves népesség aránya, 2014 
Rendszeres szociális segélyben részesítettek száma 1000 állandó lakosra vetítve, 2014 
Rendszeres gyermekvédelmi segélyekben részesítettek száma 100 0-17 éves állandó lakosra vetítve, 2014 
Nyilvántartott álláskeresők aránya, 2014 
Tartós álláskeresők aránya, 2014

forrás: GVI, pestmegye.hu

Fejlődő és leszakadó járások – 2012-2014 (GVI tanulmány)