Tavaszi lomtalanítás Vecsésen

Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint áprilisban, két egymást követő hétvégén lesz a lomtalanítás Vecsésen.


A Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. április 16-án, szombaton a vasúttól északra fekvő területen (Felsőtelep és Falu), április 23-án, szombaton a vasúttól délre fekvő területen (Andrássy, Halmi telep) lomtalanítást tart.
Kérjük, hogy a feleslegessé vált holmikat már előző nap este 18 órától legkésőbb másnap reggel 7 óráig helyezzék ki a lakóingatlan elé.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy ezeken a napokon van lehetőség a veszélyes és elektronikai hulladékok begyűjtésére is.

Az alábbi cikkben leírt változások akár a lomtalanítást is befolyásolhatják, ezért kérjük a lakosság türelmét a témában.

Lakosságot érintő változások

Értesítjük Önöket, hogy a hulladékok begyűjtésére és hasznosítására vonatkozó jogszabályokat nagy mértékben módosítja a napokban a Kormány, melynek célja egy egységes nonprofit közszolgáltatási rendszer létrehozása. A kezdeményezés elfogadása esetén az állam a hulladékgazdálkodási feladatainak az elvégzésére egy központi koordináló szervezetet hoz létre. A jövőben ez az állami szerv (NHKV) alakítja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos tervét, határozza meg a minimális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási színvonalat területenként, a szolgáltatási díjakat, ellátja továbbá a központi koordinációs feladatokat, a díjbeszedést és a kintlévőségek kezelését. A jogszabály módosítás államosítaná a bevétel visszaosztását, vagyis a számlát nem a helyi szolgáltató állítaná ki, hanem a központi rezsicég, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt, azt pedig a miniszter határozná meg, hogy a befizetett szemétdíjból a helyi közszolgáltatók mennyit kapnak az elvégzett munkáért.

Az új rendszerben négyoldalú jogviszony jöhet létre a lakos vagy közület, az állam nevében eljáró koordináló szerv (NHKV), az önkormányzat és a helyi közszolgáltató között. A jogalkotók célja a tervezett intézkedésekkel a lakosság által fizetett közszolgáltatási díjakban elért rezsicsökkentési eredmények megőrzése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének kialakítása, a hulladékok lerakással történő ártalmatlanításának lehető legnagyobb mértékű visszaszorítása, a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer teljes körű működtetése, a háztartások számára egységes színvonalú szolgáltatás biztosítása, az ellátás biztonságának javítása. Ebből adódóan a következő időszakban sok olyan változás várható, amely nem csak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatókat, hanem tevékenységükben hozzájuk szorosan csatlakozó hulladékgazdál­kodással foglalkozó szervezeteket, a helyi Önkormányzatokat, és a lakosságot, sőt még a közületeket is közvetlenül érinti.
lomtalanítás
2016. április 1-től az állam hatáskörébe kerül a közszolgáltatási díjak beszedése és a kintlévőségek kezelése is. Megszűnik tehát a jelenlegi díjbeszedő-rendszer. A 2016. január 20-án megalapított Nem­zeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (röviden: NHKV) megbízott partnere Ve­csésen egyenlőre még a Vecsési Városgondnok marad. A jogszabály tervezetek elfogadásával április 1-től életbe lépnek a változások, de a megvalósításra vonatkozó részletekről a közszolgáltatók még nem kaptak tájékoztatást (pl: mennyit fognak visszaosztani a közszolgáltatási feladat ellátásáért, milyen rendszerességgel stb.)

A Vecsési Városgondnok és Vecsés Város Önkormányzata köteles az NHKV-val együttműködni, azokat a hulladékgazdálkodással kap­csolatos adatokat átadni, amelyek az NHKV feladatkörének gyakorlásához szükségesek. Így az NHKV-hez átkerülnek a számlázással, díjbeszedéssel, valamint a díjhátralék-kezeléssel kapcsolatos személyes adatok is. A személyes adatokat az NHKV az érintettnek a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnéséig, a közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak kifizetéséig, behajtásáig vagy törléséig kezelheti. A változásokból adódóan az esetleges számlareklamációkkal, számlázással, hátralékkezeléssel kapcsolatban a Városgond­nok ügyfélszolgálata helyett április 1-től az NHKV-t kell majd keresni.

A közszolgáltatóknak visszajuttatandó szolgáltatási díjat, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét és a közszolgáltatási díj felosztásának elvét, valamint díjhátralék kezelésére vonatkozó és egyéb zökkenőmentes feladatellátáshoz szükséges részletek szabályozását, miniszteri rendelet fogja tartalmazni. E miniszteri rendelet elfogadására, sőt még a tervezet elkészítésére mindezidáig nem került sor, az azzal kapcsolatos pontos részleteket a Városgondnok sem ismeri. Ami biztos, hogy Vecsés város hulladékgazdálkodási közszolgáltatására nézve a helyi rendelet változni fog!

Kérjük, figyeljék az Önkormányzat felhívásait és a Vecsési Városgondnok tájékoztatásait a problémák előzetes elkerülése végett!

Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.
www.vecses.hu