Változhat a szemétszállítás – fizethetünk a kukáért

Ha a hulladékszállító cég hetente viszi el a házaktól a biológiailag lebomló hulladékot, akkor a vegyes hulladékot jogosult lesz ennél ritkábban elszállítani. A kukákat az ingatlan tulajdonosoknak kell beszerezniük, a zöld hulladékot pedig akár 20 kilométerre az ingatlan tulajdonosának kell elszállítania – egyebek mellett ez áll az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben.A hulladékgazdálkodási törvény kimondja, hogy az állam elkészíti az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet – ennek a tervezete került fel a kormány honlapjára. Az átalakítás alapelve: egy egységes nonprofit közszolgáltatási rendszer kialakítása, nullszaldós működéssel. Az állami feladatok a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését jelentik. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) a rendszer felett koordináló szervként működik, és január 20-án már be is jegyezték, így február első napjával megkezdte a működését – írja a Napi.hu
A hulladékgazdálkodási törvény szerint a települési önkormányzatoknak június 30-ig módosítaniuk kell a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés, a kintlévőség-kezelés, valamint a szerződésekben rögzítik azt a tényt, hogy a közszolgáltató részére, a feladatai ellátásáért, az említett koordináló szerv – az NHKV –  szolgáltatási díjat fizet.

kukásautó

A koordináló szervezet határozza meg a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását, valamint az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat. Ez gyakorlatilag engedélyezést és feladat előírást jelent. Miután az ország lakosságának közel egynegyede a 23 megyei jogú városban él, üzemgazdasági szempontból alapvetően ezek köré érdemes kialakítani a szemétszállítást. Cél az, hogy a gyűjtési körzet legtávolabbi pontjának távolsága az 50 kilométert ne haladja meg.  A tervezet egyik melléklete felsorolja, hogy az ország mely területein, mely közszolgáltatók szedik a hulladékot.

A közszolgáltató gondoskodik a háztartásban képződő vegyes hulladék, zöldhulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről. Szintén a közszolgáltató feladata a lomtalanítás. A szolgáltató a külön gyűjtött biológiailag lebomló hulladékot hetente köteles elszállítani, de “a maradék, biológiailag lebomló hulladékot nem tartalmazó vegyesen gyűjtött hulladék elszállítása a heti egyszeri gyakoriságnál ritkábban is megvalósulhat.” – áll a tervezetben.

A zöldhulladék elszállítását is szabályozza a tervezet. Ezt évente 10 alkalommal kell megtenni úgy, hogy ebből két alkalom a januári fenyőfa begyűjtés legyen, majd április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november hónapokban legalább egy alkalommal kell elvinni a zöld hulladékot. Pontosabban nem kötelessége a szolgáltatónak, hogy házhoz menjen a zöldhulladékért, elég, ha a háztól 20 kilométeren belül átveszi azt.