Lakossági hulladékkezelés átalakítása Vecsésen

Idén április elsejével elindult országosan a kormányzati hulladékgazdálkodás átalakítása, melynek célja, hogy országosan nagy mértékben növekedjen a szelektív hulladékok hasznosítása, valamint hogy a jelenleg csak nehézkesen, nagy veszteséggel működő hulladékgazdálkodást megoldó szervezetek biztos támaszt kapjanak.
Vecsésen továbbra is a Városgondnok látja el a hulladék-begyűjtési szolgáltatásokat.Vecsésen a hulladékgazdálkodás működése a Városgondnok és az Önkormányzat jóvoltából kiegyensúlyozott és biztos lábakon állt, az elmúlt években pedig folyamatos fejlődésen ment keresztül. Bővült a géppark (kukásautó, ágaprító stb.), pályázat útján ingyenesen elérhetővé vált a lakosság részére a zöldhulladék hasznosítására alkalmazható komposztáló edényzet. Vecsésen továbbra is a Városgondnok látja el a hulladék-begyűjtési szolgáltatásokat – írta a honlapján megjelent közleményben a cég.
Az elmúlt években a hulladékgazdálkodás színvonalát tekintve a Vecsés Városgondnok messze túlszárnyalja az országos tervezetet. Erre példa, hogy a központilag meghatározott évi 10 alkalom zöldhulladék begyűjtés helyett jelenleg heti 2 alkalmat végez. Valamint a lakossági házhozmenő szelektív begyűjtésből is több típusú hulladékot gyűjt, nem úgy mint az ország más részein ahol ez még mindig nem megoldott. Sajnos ennek ellenére sem fog annyi pénzhez jutni, amivel a jelenlegei rendszert önállóan finanszírozhatná.
A lakosságot érintő díjszabáshoz a kormányzati tervek alapján egyelőre nem nyúlnak, azonban a befolyt pénzek a továbbiakban a kormányzati központba, az NHKV Zrt.-hez érkeznek meg.

Az NHKV Zrt. az az állami szerv, amely 2016 április 1-jétől alakítja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos tervét, határozza meg a minimális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási színvonalat területenként, a szolgáltatási díjakat, ellátja továbbá a központi koordinációs feladatokat, a díjbeszedést és a kintlévőségek kezelését. A Vecsési Városgondnok és Vecsés Város Önkormányzata köteles az NHKVZrt.-vel együttműködni. A Városgondnok várhatóan 4 hónap csúszással fogja majd megkapni az NHKV Zrt.-től a korábbi összegek töredékét, mindössze 2,37 Ft-ot literenként a begyűjtött hulladékok szállításáért és ártalmatlanításáért. A Városgondnoknak a továbbiakban ebből a befolyt összegből kell megoldani a technikai háttér biztosítását, az üzemanyagköltséget, a Városgondnoknál dolgozók bérezését.Vecsésen egyedülálló az a megoldás, hogy a 70 év feletti lakosok mentesülnek a szemétdíj fizetése alól. Ezt a díjat eddig Vecsés Város Önkormányzata küldte el a Városgondnoknak, azonban most ez a befizetés is az NHKV Zrt.-hez érkezik majd, aki a befolyt összegnek körülbelül a felét fogja majd átutalni a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó Városgondnoknak. A megváltozott finanszírozási rendszer működéséből adódóan a jelenlegi színvonal fenntartása kizárólag Vecsés Önkormányzatának növekedő áldozatvállalásával tartható fenn, másképp a jelenleg kiemelkedően működő lakossági hulladék-begyűjtési rendszer nem finanszírozható tovább. Ezzel kapcsolatban a Városgondnok, az Önkormányzat és a Kormányzat között egyeztetés zajlik.

További változások még várhatóak!

Ahogyan korábban már jeleztük a Lakosság felé, a számlázás folyamatosan átkerül majd az NHKV Zrt.-hez. Az új számlázási rendszerre történő átállásról a Városgondnoknak még mindig nincs információja. Jelenleg a számlákat a Városgondnok állítja ki. A hulladékbegyűjtéssel, szállítással kapcsolatos technikai kérdésekkel továbbra is a Városgondnok ügyfélszolgálatát kérjük keresni.
A további változásokról a vecsési lakosságot időben tájékoztatni fogja a Városgondnok.