Biztonságos vakáció

Az alig egy hét múlva kezdődő szünidő gondtalan eltöltéséhez a rendőrség bűn- és baleset-megelőzési tanácsokkal szolgál és véd – a vakáció ideje alatt is.

 A nyári szünidő beköszöntével a gyermekek kikerülnek a biztonságot adó iskola falai közül, ám sok munkába járó szülőnek nehézséget okoz az elhelyezésük, állandó felügyeletük. Nagyon fontos, hogy felkészítsék a gyermekeket az őket érintő veszélyekre, melyek közül a legszükségesebb tudnivalók a következők:
– Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható helyen, ne adják oda idegeneknek.
– Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül. A legjobb, ha azt mindig maguk mellett tartják.
– Idegenekben – még ha kedvesek is – ne bízzanak meg, velük ne menjenek sehová, még útbaigazítás céljából sem.
– A késő esti órákban lehetőség szerint ne egyedül induljanak haza, hanem egymást védve-kísérve.
– Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi épségüket védjék.
– Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (107, 112), illetve tanulják meg szüleik telefonszámát is.
– Szórakozó- és közösségi helyeken italaikat ne hagyják őrizetlenül. Amennyiben ez mégis megtörténik, ne igyanak abból, hiszen nem tudhatják, hogy nem került-e bele valamilyen szer.
– Ne próbálják ki a különböző kábítószereket, mert hatásuk kiszámíthatatlan és könnyebben válhatnak áldozattá és elkövetővé is.

Amennyiben további kérdések fogalmazódtak meg Önökben, forduljanak bizalommal a területileg illetékes rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóihoz, illetve a drogprevenciós összekötőkhöz:
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/drogprevencios-osszekotok

 Szintén nagyon fontos, hogy a szülők tudjanak arról, gyermekük hová készül, kivel fogja idejét tölteni. Ezért kérjék meg, hogy ha elmegy otthonról, mondja meg hová indul, kivel találkozik, mikor érkezik haza, valamint ismerjék meg barátai nevét, címét, telefonos elérhetőségét.

Fontos, hogy a szülők betartassák a biztonságos internetezés szabályait. Számtalan olyan számítógépes program van, amely lehetővé teszi a veszélytelen böngészést. Beszélgessenek a gyermekekkel a világhálón látottakról, hallottakról. Célszerű megkérni őket arra is, hogy időnként mutassák meg a közösségi portálokon használt profiloldalukat. Vegyenek részt a gyermekeik virtuális életében is és hívják fel figyelmüket a következőkre:
– A létrehozott profiloldalon a lehető legkevesebb információt adják meg magukról, iskolájukról, családjukról.
– Ne töltsenek fel magukról vagy ismerőseikről, barátaikról olyan képeket, amelyek méltatlan helyzetbe hozzák saját magukat vagy barátaikat. A feltöltött képeket bárki lementheti és más oldalra feltöltheti.
– Online zaklatásnak lehetnek kitéve (például sértő, fenyegető, megfélemlítő leveleket küldhetnek nekik). Mindenképpen beszélgessenek a gyermekekkel, hogyan kezeljék ezt, ha ilyen történik. Ha úgy érzik, hogy veszélyben van a gyermekük, tegyenek bejelentést a rendőrségen.

A nyári hónapokban, a tanítási szünet időszakában jelentősen megnövekszik a gyermekek veszélyeztetettsége és ez egyaránt igaz a közlekedési, az otthoni, és az egyéb balesetekre. A tanítás befejezését követően a gyermekek felszabadultabbá, óvatlanabbá, figyelmetlenebbé válnak, sok szabadidővel rendelkeznek, így gyakrabban jelennek meg a közterületeken, a parkokban, játszótereken és az utak mentén, továbbá felügyeletük sincs mindig kellőképpen megoldva.
A közúti baleseti statisztikai adatok egyértelműen alátámasztják, hogy a legtöbb gyermekbaleset a nyári hónapokban történik (a legtöbb augusztusban, valamint júliusban) és a tragédiák száma is ekkor a legmagasabb. Nyáron jellemzően a kerékpáros balesetek a gyakoribbak. A kórházi/szakrendelői gyermekosztályok jelzései alapján a magányos balesetek (elesések, útról való letérések stb.) és az ütközések mellett abból is adódnak sérülések, hogy a kerékpáron szabálytalanul szállított gyerek lába beszorul a küllők közé.
Szükséges megjegyezni, hogy a kerékpáros gyermekbalesetek látenciája viszonylag magas. Sok baleset ugyanis nem a közúton, hanem a játszótéren, parkban, udvaron, vagy más hasonló helyen történik, többnyire egyéb külső közreható tényező hiányában, s ezek az esetek a közúti baleseti statisztikában értelemszerűen nem jelentkeznek.

Egy 2014-ben készített elemzés – mely a 2012-2013 nyarán bekövetkezett, személysérüléssel járó közúti gyermekbaleseteket dolgozta fel – az alábbi megállapításokat tartalmazza:

– A gyermekek részvételével bekövetkezett személysérüléses közúti közlekedési balesetek egyharmada a nyári hónapokban éri a gyerekeket.
– A gyermekkorúak körén belül a 10-14 évesek korosztályának kockázata kimagasló.
– Figyelemre méltó, hogy 2013-ban az egész évben bekövetkezett 8 közúti gyermek halálozásból 5 (!) a nyári hónapokban történt. Ez is jelzi, hogy a nyári vakáció időszakában a gyermekek baleseti kockázata kimagasló.
– A gyermekek közúti baleseti sérüléseiket a nyári hónapokban leggyakrabban gépjármű utasaként szerzik, s többnyire így válnak közlekedési baleset áldozatává.
– Az érintett, balesetben meghalt 14 év alattiak 58,7%-a mindenféle védelem nélkül utazott a gépkocsiban, amikor a baleset bekövetkezett (ez a szülők/felnőttek felelősségét veti fel).
– Rendkívül meglepő, hogy a legkisebbek, a 0-5 évesek védettségi aránya volt a legalacsonyabb a megsérült gyermekkorúakon belül. Csak minden hetedik kisgyermek volt biztosítva a gépjárműben a személysérüléses baleset bekövetkezésekor!
– Nyáron több kerékpáros gyermekbaleset történik, mint az év más időszakaiban. A nyári hónapokban sérült meg a balesetben érintett gyermekek 40%-a.
– A kerékpárosként megsérült gyermekek 93,7%-a lakott területen belül kerekezett.

A rendőrség arra kéri a szülőket és a közlekedőket, hogy a nyári időszakban különösen ügyeljenek a gyermekekre, amennyiben az úton vagy annak közelében akár gyalogosan, akár kerékpárral megjelennek. Számítsanak arra, hogy a gyermekek közlekedése gyakran kiszámíthatatlan, sokszor nincs veszélyérzetük, és teljesen másként látják a világot, időnként kalandot keresve minden észlelt dologban.
A gyermekek koruknál és tapasztalatlanságuknál fogva a legveszélyeztetettebb és legsérülékenyebb képviselői a közlekedésnek. Még nem rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, melyek a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlenül szükségesek, nem érzik a veszélyeket, s figyelmük sem eléggé koncentrált. Ezért – ahol gépjármű-közlekedés van – mindenhol potenciális veszélyek leselkednek rájuk: a forgalmas, vagy akár a gyérebb forgalmú utak mentén, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél, a lakó- és pihenőövezetekben, a bevásárlóközpontok parkolóiban, a játszóterek és találkozóhelyek környezetében.
Ugyanakkor a gyermekkorúaknak van még egy rendkívül fontos tulajdonságuk: ők a legfogékonyabbak az új ismeretek megszerzése terén, esetükben a tanulás hatásfoka kiemelkedően magas. Ezért a közlekedési szabályok ismertetése, a veszélyek tudatosítása és a helyes magatartásminták átadása balesetektől óvhatja meg a gyermekeket, s akár életmentő is lehet.
Végezetül ne feledjék: a gyermek számára az első számú mintát a szülők szolgáltatják!