Beruházások Vecsésen

Szlahó Csaba polgármester a Vecsési Tájékoztató 2016. júliusi számában a városban tervezett nagyberuházásokról és befektetésekről tájékoztatta az olvasókat.

  

„A város vezetése mindig is szem előtt tartotta a beruházási lehetőségek bővítését, ezért óriási energiát fektet a külső források bevonásába, legyen szó kormányzati vagy uniós támogatásról. Az elmúlt években rengeteg előkészítő munkát végeztünk, hiszen tudtuk, hogy itt a közép-magyarországi régióban 2016-tól nyílnak meg az európai uniós pályázatok.

A rendelkezésünkre álló dokumentumokat természetesen a pontos kiírás tartalmához kell igazítanunk, ezért nem lehet egyszerűen beilleszteni a már kész vagy régebbi adatokat egy-egy új pályázatba. Ugyanakkor az előzetes felmérések és számítások, a műszaki paraméterek összegyűjtése nagymértékben növeli a pályázatírás hatékonyságát. Mindezek ellenére a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársai időnként erőn felül teljesítenek, hogy határidőben és precízen tudjuk eljuttatni anyagainkat az irányító hatóságok felé.
Az eddig elvégzett feladatainkról, terveinkről számos formában tájékoztattam már a lakosságot, de úgy gondolom fontos időről-időre a főbb pontokat rendszerbe szedni és itt az újság hasábjain is közreadni. Az alábbiakban öt kiemelt projektről szeretnék beszámolni.

Halmi Telepi Általános Iskola tanterembővítése

Amennyiben az időrendiséget tekintem, akkor elsőként a Halmi Telepi Általános Iskola bővítéséről kell említést tennem. 2014. óta dolgozunk azon, hogy a kivitelezési munkák végre megkezdődhessenek. A Nemzeti Sportközpontok (továbbiakban: NSK) munkatársai 2014-ben mérték fel először, hogy az országban melyik településen milyen iskolai fejlesztést szeretnének megvalósítani. 2015-re tisztáztuk, hogy tantermi bővítésre a Halmi Telepi Iskolában van szükség és egyben reális lehetőség. A tervezési fázis után megkötöttük a szerződéseket, a 100 millió forintos állami támogatás mellé 20 millió forint önrészt vállalt a városi önkormányzat. Ebből a pénzből négy tanterem, kisebb foglalkoztató helyiségek és vizesblokkok épülnek majd. Jelen pillanatban a komplett anyagot végső jóváhagyásra továbbították a Miniszterelnöki Hivatal illetékes államtitkárához. Ha megkapjuk a hozzájárulást, még az idén megkezdődhet az építkezés.

Halmi Telepi Általános Iskola udvarán tornacsarnok építése

Ha már gondolatban a Halmy téren járunk, akkor itt kell megemlítenem a legújabb fejlesztési lehetőségünket, az úgynevezett kézilabda munkacsarnok/tornaterem megépítésének tervét. Az NSK fent említett felmérésénél már jeleztük, hogy a mindennapos testnevelés és az aktív vecsési sportélet miatt nagy szükségünk lenne tornaterem építésére is. Erre az igényünkre a Kormány és a Kézilabda Szövetség tavalyi megegyezése nyitott lehetőséget. 2016 tavaszán a Kézilabda Szövetség hivatalos levélben is tájékoztatott bennünket, hogy tekintettel a kézilabda szakosztály sikeres és aktív tevékenységére, az országban épülő 60 munkacsarnok egyikét Vecsésen kívánják megvalósítani. A lehetőségeink latolgatása után (intézmény mellett legyen, sokak számára elérhető helyen) a Képviselő-testület a Halmi Telepi Általános Iskola udvarát jelölte meg az építendő csarnok helyszínéül. Ugyan a beruházást központi forrásból finanszírozzák, de a tervezésben és az előkészítő munkálatokban az Önkormányzat is komoly szerepet vállal. A várható költség 400 millió forint, bár a pontos számot a végleges tervek ismeretében tudjuk megmondani.Épületenergetikai korszerűsítés: Andrássy Gyula Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal

A következő két épület energetikai szempontú megújítása nemcsak jól illeszkedik az uniós célkitűzésekhez, hanem régi vágya mind a városvezetésnek, mind a város lakosságának.
Minden érintett számára nyilvánvaló tény, hogy intézményeink közül az Andrássy Gyula Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épülete a legkritikusabb állapotú. Evidens tehát, hogy a Képviselő-testület e két intézmény felújítására kiemelt hangsúlyt fektet. A szükséges korszerűsítési munkálatokat már régen felmértük, és tisztában vagyunk a várható költségekkel is. Természetesen a végső árat mindig a pontos műszaki tartalom határozza meg. Mivel több száz millió forintos kiadásról van szó, ezért az is teljesen világos törekvés, hogy pályázati forrásokat kívánunk bevonni az épületek állagának javítására. Ráadásul évek óta tudjuk, hogy az uniós pályázatok kiírásánál alapvető szempont a környezetvédelem és az energiahatékonyság. Az előzetes információink végül is helyesnek bizonyultak, 2016 tavaszán jelentek meg az első energiahatékonyságot növelő pályázatok. A kiírás értelmében önkormányzatonként több intézménnyel is lehet indulni, de a maximálisan lehívható keretösszeg bruttó 250 millió forint. Az elnyert támogatást homlokzati és födém szigetelésre, valamint nyílászárok cseréjére lehet fordítani. Mivel mi komplexebb felújítást szeretnénk, az idei költségvetésünkben külön keretösszeget biztosítottunk a többletfeladatok elvégzésére (gépészet, lábazati szigetelés, tetőjavítás). Az alapos előkészítő munkának köszönhetően a legkorábbi időpontban, gyakorlatilag a tender megnyitásának napján, június 15-én sikerült beadni pályázatunkat, mely jelenleg elbírálás alatt van.

Új bölcsőde építése

A következő projekt tavaly év végén került a látóterünkbe, amikor is megkerestek bennünket a Pest Megyei Önkormányzattól, hogy szükségesnek tartjuk-e a bölcsődei férőhelyeink bővítését. Jeleztük, hogy sok kisgyermekes család él Vecsésen, emellett a férőhelyek növelésének szükségességét támasztja alá a bölcsődében vezetett hosszú várólista, valamint a pályázat feltételeként elkészített közvélemény-kutatás is. Nekikezdtünk hát az épület megtervezésének, ennek eredményeképpen május végére benyújtottuk a bölcsődeépítési pályázatunkat. A város területén belül megfelelő hely kijelölése is nehézségekbe ütközött, de a Városgondnok Kft. lehetséges kiköltöztetésével ezen a nehézségen is túljutottunk. Így a Halmi telepen, jól megközelíthető helyen, a Damjanich utcában tudtunk telket biztosítani. Amennyiben nyerünk a pályázaton, egy új 300 millió forint értékű tagintézménnyel és 56 bölcsődei férőhellyel lehetünk gazdagabbak. Talán itt a legborúsabbak a kilátásaink, hiszen az 5 milliárd forintos meghirdetett pályázati keretre több mint 20 milliárd forintnyi igény érkezett.

A fenti projektek kedvező elbírálás után szinte bármikor a megvalósulás fázisába léphetnek. Ezeken felül nem felejtettük el távlati céljainkat sem, legyen szó az alapellátási központ (Dózsa György úti rendelő és mentőállomás), vagy egy nagyobb sportkomplexum építéséről.
Ennek a témakörnek a végére kívánkozik a befektetés/beruházás olyan formája, amely nem annyira látványos, mint egy útépítés vagy épületrekonstrukció, de a jövőnket, illetve a jövőbeni lehetőségeinket mégiscsak alapvetően meghatározza. Ez pedig az ingatlanvásárlás, mely területen ebben az évben rendkívül nagy léptékben haladtunk előre. Úgy is fogalmazhatnék, hogy idén ebből a szempontból szerencsés „csillagállás” alakult ki, hiszen jó áron kínáltak számunkra ingatlanokat, és a tavalyi takarékos gazdálkodásnak köszönhetően rendelkeztünk a megvásárláshoz szükséges fedezettel. Összességében eddig közel 400 millió forintot fordítottunk erre a célra. A gazdasági célú beruházások mellett többnyire olyan ingatlanokat vásároltunk, amely egy meglévő intézményünk bővítését szolgálja majd, vagy az adott ingatlanon már rendelkeztünk tulajdonrésszel. A legnagyobb beruházás a Városgondnok Kft. számára történő telephelyvásárlás (250 millió forint) volt, mely nemcsak a lakosság komfortérzetét növeli, hanem gazdasági szempontból is előnyös.”

Szlahó Csaba polgármester

A Vecsési Tájékoztató aktuális száma az alábbi linken letölthető.